การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การแนะนำพืชพันธุ์และการดำเนินชีวิต “ชิคุนิ โอรุเป”(11/1-3/31)

Free

โคะตัน

  • Required Time 15 นาที
  • Capacity 20 คน

แนะนำวิธีใช้พืชในการนุ่งห่ม รับประทาน อยู่อาศัย พิธีการ ฯลฯ รวมถึงเรื่องราวต่าง ๆ และหากสภาพอากาศ ฯลฯ อำนวย จะแนะนำการชมต้นไม้กลางแจ้ง ในช่วงหิมะสะสมมากจะแนะนำกูจะ (กระท่อมล่าสัตว์) ด้วย

Required Time 15 นาที
Capacity 20 คน
Time
Nov.1ーMar.31
Every Day
  1. 10:55am
  2. 12:55pm
  3. 13:55pm
  4. 2:55pm
Fee Free (included in admission)
How to take part เปิดให้เข้าก่อน 15 นาที
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring Venue: Pon cise
PAGE TOP