ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน นิวซาร์อัน โระ

Free

โคะตัน

  • Required Time 15 min
  • Capacity 25 people

วรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้านซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ชาวไอนุได้สืบต่อกันมา คุณจะได้นั่งล้อมรอบเตาไฟในจิเสะ (ที่อยู่อาศัย) และสามารถเพลิดเพลินไปกับนิทาน
เพลงบทกลอน ฯลฯ ที่เล่าถึงชีวิตประจำวัน
Required Time 15 min
Capacity 25 people
Time
11/1-3/31
  1. 10:00am
  2. 3:00pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit
How to take part Go directly to venue
Visitors may be asked to wait before entering the venue.
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring Venue: Pon cise
PAGE TOP