ภาษาของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การแสดงหุ่นกระดาษขนาดเล็ก “โรงละครปง”

Free

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

 • Required Time 10 minutes
 • Capacity 16 people (standing room available)

สามารถทำความคุ้นเคยกับภาษาไอนุโดยการอ่านและฟังเทพนิยายฉบับภาษาไอนุหรือการแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับไอนุผ่านการแสดงหุ่นกระดาษแบบดั้งเดิม

Required Time 10 minutes
Capacity 16 people (standing room available)
Time
10/3-10/31
Weekdays
 1. 9:40am-9:50am
 2. 10:10am-10:20am
 3. 2:10pm-2:20pm
 4. 3:10pm-3:20pm
 5. 4:10pm-4:20pm
10/3-10/31
Weekends and National Holidays
 1. 9:40am-9:50am
 2. 11:10am-11:20am
 3. 1:10pm-1:20pm
 4. 3:10pm-3:20pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit -
How to take part Go directly to venue
(numbered tickets will be available at the venue for each session if it is raining)
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring The activity will be held indoors in severe weather conditions.
PAGE TOP