ภาษาของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

โปรแกรมสำหรับเด็ก “โรงละครปง”

Free

โคะตัน

 • Required Time 15 min
 • Capacity 20 people

เป็นการแนะนำนิทานเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาในแต่ละท้องถิ่น วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต ภาษาไอนุ ฯลฯ ให้คุณได้เพลิดเพลินผ่านภาพวาดประกอบ การแสดงละคร และการเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถสนุกสนานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

Required Time 15 min
Capacity 20 people
Time
4/24-7/16
Weekdays
 1. 10:00am
 2. 11:30am
 3. 12:00pm
 4. 15:30pm
 5. 16:00pm
4/24-7/16
Weekends and National Holidays
 1. 10:00am
 2. 11:00am
 3. 11:30am
 4. 12:00pm
 5. 15:00pm
 6. 15:30pm
 7. 16:00pm
7/17-8/29
 1. 10:00am
 2. 11:00am
 3. 11:30am
 4. 12:00pm
 5. 15:00pm
 6. 15:30pm
 7. 16:00pm
8/30-10/31
Weekdays
 1. 10:00am
 2. 11:30am
 3. 12:00pm
 4. 15:30pm
 5. 16:00pm
8/30-10/31
Weekends and National Holidays
 1. 10:00am
 2. 11:00am
 3. 11:30am
 4. 12:00pm
 5. 15:00pm
 6. 15:30pm
 7. 16:00pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit -
How to take part Reception: At the venue 15 minutes before each screening
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring Venue: Sinot cise
PAGE TOP