การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

กิจกรรมคันธนูและลูกศร “อิรามันเตะ”

Free

ท้องทุ่งโดยรอบต้นโคะตัน

  • Required Time 60 minutes (around 5 minutes per person)
  • Capacity Maximum 40 people at a time

การจัดกิจกรรมจำลองการล่าสัตว์โดยใช้คันธนูและลูกศรที่เหล่าเด็ก ๆ ชาวไอนุใช้กัน ลูกศรที่ใช้มีปลายไม่แหลมและปลอดภัย  ทั้งเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่จึงสามารถศึกษาวิธีใช้คันธนูและลูกศรได้อย่างสนุกสนาน * จะมีการงดกิจกรรม หากไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ เช่น พายุลมแรง เป็นต้น
Required Time 60 minutes (around 5 minutes per person)
Capacity Maximum 40 people at a time
Time
11/1-3/31
Weekdays
  1. 10:00am
  2. 1:30pm
11/1-3/31
Weekends and National Holidays
  1. 10:00am
  2. 1:30pm
Fee
Age Limit
How to take part Go directly to venue
Available languages
Notes / Items to bring 特になし
PAGE TOP