คลิปวิดีโอ

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประสบการณ์ภาพยนตร์บนหน้าจอทรงโดมครึ่งวงกลม “คามุยอายส์”(4/1-10/31)

Free

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

 • Required Time 10 minutes
 • Capacity 26 people

คุณจะสามารถสัมผัสกับโลกที่มองเห็นผ่านมุมมองของสัตว์ที่ได้รับการยกให้เป็นคามุย (เทพเจ้า) ในวัฒนธรรมไอนุด้วยภาพวิดีโอมุมกว้างทั้งด้านบน ล่าง ซ้าย ขวาบนหน้าจอรูปโดมครึ่งวงกลม

Required Time 10 minutes
Capacity 26 people
Time
4/1-4/28
Every Day
 1. 9:20am
 2. 9:40am
 3. 10:00am-4:00pm (Held on the hour and at 20 and 40 minutes past every hour)
 4. 5:00pm
 5. 5:20pm
4/29-7/15
Weekdays
 1. 9:20am
 2. 9:40am
 3. 10:00am-4:00pm (Held on the hour and at 20 and 40 minutes past every hour)
 4. 5:00pm
 5. 5:20pm
4/29-7/15
Weekends and National Holidays
 1. 9:20am
 2. 9:40am
 3. 10:00am-6:00pm (Held on the hour and at 20 and 40 minutes past every hour)
 4. 7:00pm
 5. 7:20pm
7/16-8/28
Every Day
 1. 9:20am
 2. 9:40am
 3. 10:00am-6:00pm (Held on the hour and at 20 and 40 minutes past every hour)
 4. 7:00pm
 5. 7:20pm
8/29-10/31
Weekdays
 1. 9:20am
 2. 9:40am
 3. 10:00am-4:00pm (Held on the hour and at 20 and 40 minutes past every hour)
 4. 5:00pm
 5. 5:20pm
8/29-10/31
Weekends and National Holidays
 1. 9:20am
 2. 9:40am
 3. 10:00am-6:00pm (Held on the hour and at 20 and 40 minutes past every hour)
 4. 7:00pm
 5. 7:20pm
Fee Free (included in admission)
How to take part Go directly to venue
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring Venue: Workshop Annex
PAGE TOP