ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ชมการแสดงเครื่องดนตรี

Free

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  • Required Time 15 minutes
  • Capacity 16 people (standing room available)

สามารถดื่มด่ำกับเสียงดนตรีที่เล่นโดยเจ้าหน้าที่พร้อมคำบรรยายเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่เป็นตัวแทนของชาวไอนุมุกขุริและทงโคริ

Required Time 15 minutes
Capacity 16 people (standing room available)
Time
10/3-10/31
Weekdays

10/3-10/31
Weekends and National Holidays
  1. 10:10am-
  2. 12:10pm-
  3. 2:10pm-
  4. 4:10pm-
Fee Free (included in admission)
Age Limit -
How to take part Go directly to venue
(numbered tickets will be available at the venue for each session if it is raining)
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring The activity will be held indoors in severe weather conditions.
PAGE TOP