การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การแนะนำพืชพันธุ์และการดำเนินชีวิต “ชิคุนิ โอรุเป”(4/1-10/31)

Free

โคะตัน

  • Required Time 20 minutes
  • Capacity 15 people

ขณะที่ชื่นชมต้นไม้โคะตันแบบดั้งเดิมนั้น จะมีการแนะนำวิธีการใช้พืชพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย พิธีกรรม และอื่น ๆไปพร้อมๆกัน

Required Time 20 minutes
Capacity 15 people
Time
4/1-10/31
Every Day
  1. 12:00pm
  2. 2:00pm
Fee Free (included in admission)
How to take part Meet at Pon cise from 15 mins before the start time
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring Venue: Outdoor
Held in Pon cise in case of inclement weather.
PAGE TOP