ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)

Additional fee

โคะตัน

  • Required Time 10 minutes per person
  • Capacity Maximum 10 people at a time

คุณสามารถศึกษาวิธีบรรเลงมุคคุริ (หีบเพลงเป่า)ได้ *เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จึงงดกิจกรรมการบรรเลงที่ใช้ปากสัมผัสกับมุคคุริ

Required Time 10 minutes per person
Capacity Maximum 10 people at a time
Time
4/1-10/31
Every Day
  1. 10:00am-4:00pm
  2. Held by reservation. Reservations can be made at the venue.
Fee 1,000 yen (includes mukkuri)
How to take part Go directly to venue
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring Venue: Ppn cise
There may be occasions when this workshop cannot be held.
PAGE TOP