การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรม “เรื่องราวของโคะตัน”

Free

โคะตัน

  • Required Time 15min
  • Capacity 35 people

ภายในโปโร จิเสะ (ที่อยู่อาศัยหลังใหญ่) จะมีการแนะนำสถาปัตยกรรมของจิเสะ (ที่อยู่อาศัย) ที่สืบทอดต่อกันมาในพื้นที่ชิราโออิ และจะมีการอธิบายเกี่ยวกับความเป็นอยู่และศรัทธาที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของไอนุ

Required Time 15min
Capacity 35 people
Time
11/1-3/31
  1. 10:30am
  2. 11:30am
  3. 13:30pm
  4. 4:30pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit -
How to take part Go directly to venue
Visitors may be asked to wait before entering the venue.
Available languages มีเอกสารช่วยเสริมการบรรยาย (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาจีนตัวเต็ม, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring Venue: Poro cise
PAGE TOP