การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

อธิบายวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไอนุ “เล่าเรื่องโคะตัน”

Free

โคะตัน

 • Required Time 15-20 minutes
 • Capacity 70 people (standing room available)

ที่โคะตันหมู่บ้านดั้งเดิมที่สร้างขึ้นมาใหม่ จะมีการอธิบายชีวิตประจำวันของชาวไอนุที่มีศูนย์กลางอยู่ที่จิเสะเขตพื้นที่ชิราโออิและความสัมพันธ์กับคามุย (เทพเจ้า)

Required Time 15-20 minutes
Capacity 70 people (standing room available)
Time
9/1-10/31
Weekdays
 1. 10:00am~10-20am
 2. 11:00am-11:20am
 3. 12:00pm-12:20pm
 4. 2:00pm-2:20pm
 5. 3:00pm-3:20pm
 6. 4:00pm-4:20pm
9/1-10/31
Weekends and National Holidays
 1. 10:00am-10:20am
 2. 11:15am-11:35am
 3. 12:00pm-12:20pm
 4. 1:15pm-1:35pm
 5. 2:00pm-2:20pm
 6. 3:00pm-3:20pm
 7. 4:00pm-4:20pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit -
How to take part Go directly to venue
Available languages มีเอกสารช่วยเสริมการบรรยาย (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาจีนตัวเต็ม, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring Canceled in severe weather conditions.
PAGE TOP