งานฝีมือ

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ชื่นชมงานฝีมือ

Free

เวิร์คช็อป

  • Required Time -
  • Capacity 36people

การสาธิตพร้อมการจัดแสดงเกี่ยวกับกรรมวิธีต่าง ๆ ของอคไคคาราเปะ (งานฝีมือของผู้ชาย) และเมโนโกะคาราเปะ (งานฝีมือของผู้หญิง) โดยสามารถรับชมบรรยากาศการผลิต พร้อมทั้งฟังเรื่องราวของช่างฝีมือผู้สร้างผลงาน

Required Time -
Capacity 36people
Time
11/1-3/31
  1. 9:00am-5:00pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit -
How to take part Go directly to venue (visitors may be asked to wait before entering the venue)
Available languages ประกาศช่วยเสริมการบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) และแอปพลิเคชันนำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาจีนตัวเต็ม, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring -
PAGE TOP