การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

โปรแกรมต้อนรับ “อูเวรังการาป”

Free

โคะตัน

  • Required Time 10 min
  • Capacity 35 people

เราจะต้อนรับคุณด้วยการทักทายเป็นภาษาไอนุที่เตาไฟอิโรริในจิเสะ (ที่อยู่อาศัย) โดยจะแนะนำศิลปะการแสดง จุดน่าเที่ยวชมในอุโปะโปย และอื่น ๆ

Required Time 10 min
Capacity 35 people
Time
11/1-3/31
Weekdays
  1. 9:30am
11/1-3/31
Weekends and National Holidays
  1. 9:30am
Fee Free (included in admission)
Age Limit
How to take part Go directly to venue
Visitors may be asked to wait before entering the venue.
Available languages
Notes / Items to bring Canceled in severe weather conditions.
PAGE TOP