โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ”

Free

พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  • Required Time Approx. 20 minutes
  • Capacity 96 people

สัตว์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมไอนุจะทำหน้าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไอนุและวัฒนธรรมไอนุตั้งแต่ครั้งที่มนุษยชาติได้เหยียบย่างเข้ามาในเกาะญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน โดยอธิบายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่

และ

Required Time Approx. 20 minutes
Capacity 96 people
Time
11/1-3/31
Weekdays
  1. 9:15am
  2. 11:15am
  3. 1:15pm3:15pm
11/1-3/31
Weekends and National Holidays
  1. |9:15am
  2. 11:15am
  3. 1:15pm3:15pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit -
How to take part Reception:At the venue 15 minutes before each screening
Available languages -
Notes / Items to bring Eating and drinking are prohibited in the theater.
Photography and video recording are prohibited during performances.
PAGE TOP