ภาษาของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาไอนุ “ไอนุยตัก อาริ อายร์ โร”

Free

โคะตัน

  • Required Time 15 min
  • Capacity 20 people

แนะนำภาษาไอนุง่าย ๆ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้การออกเสียง สำเนียง และอื่น ๆ ที่จำเป็นในภาษาไอนุ นอกจากนี้เรายังได้จัดเตรียมของขวัญสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

Required Time 15 min
Capacity 20 people
Time
11/1-3/31 
  1. 11:00am
Fee Free (included in admission)
Age Limit
How to take part Go directly to venue
Visitors may be asked to wait before entering the venue.
Available languages
Notes / Items to bring Venue: Sinot cise
PAGE TOP