อาหาร

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”

Free

โคะตัน

  • Required Time 30 min
  • Capacity 3 groups (1-4 people per group)

คุณจะสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารของไอนุ ผ่านการสัมผัสประสบการณ์กการปรุงอาหาร เช่น ชิโตะ (ดังโงะ) ฯลฯ และประสบการณ์การรับประทานอาหารจริง ๆ

Required Time 30 min
Capacity 3 groups (1-4 people per group)
Time
4/24-7/16
Weekdays
  1. 3:00pm
4/24-7/16
Weekends and National Holidays

7/17-8/29
  1. Note: Refer to the official Upopoy website for information on scheduling during the summer holiday period (July 17 to August 29).
8/30-10/31
Weekends and National Holidays
Fee Free (included in admission)
Age Limit Elementary school students and above (ages 6 and over) Elementary school students (ages 6 to 12) may require assistance from a guardian.
How to take part Reception: At the venue (no designated time)
* Please come to the venue at least 15 minutes before the start time.
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring
PAGE TOP