ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”

Free

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  • Required Time 30 min
  • Capacity 10 people

คุณสามารถสัมผัสท่วงทำนองเสียงของทงโคริ (เครื่องสาย) และสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงดนตรีไปพร้อมกัน คุณสามารถรับฟังคำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องดนตรีพร้อมทั้งศึกษาวิธีการบรรเลงต่าง ๆ เช่น วิธีการจับ เป็นต้น

Required Time 30 min
Capacity 10 people
Time
11/1-3/31
Weekdays
  1. * Information regarding workshops held at times other than those listed will be provided on the official Upopoy website or through signage in the park.
11/1-3/31
Weekends and National Holidays
  1. 1:10pm
  2. 4:10pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit Elementary school students and above (ages 6 and over) Elementary school students (ages 6 to 12) may require assistance from a guardian.
How to take part Reception: At the venue (no designated time)
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring
PAGE TOP