ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”

Additional fee

โคะตัน

  • Required Time 20 min
  • Capacity 20 people

สามารถสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงเพลงระหว่างสัมผัสกับเสียงของเครื่องเป่ามุคคุริของไอนุได้ สามารถนำเครื่องดนตรีกลับบ้านได้
* เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ขณะนี้จึงของดการสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงดนตรีโดยการเป่าเครื่องเป่ามุคคุริRequired Time 20 min
Capacity 20 people
Time
11/1-3/31
Weekdays
  1. * Information regarding workshops held at times other than those listed will be provided on the official Upopoy website or through signage in the park.
11/1-3/31
Weekends and National Holidays
  1. 12:00pm
  2. 3:30pm
Fee 1,000 yen (please make a reservation at the venue, then purchase the required number of tickets)
Age Limit Elementary school student and above( ages 6 and over). Elementary school students (ages 6 to 12) may require assistance from a guardian.
How to take part Reception: At the venue (no designated time).
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring Venue: Poro cise
PAGE TOP