ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”

Additional fee

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  • Required Time 30 min
  • Capacity 20 people

สามารถสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงเพลงระหว่างสัมผัสกับเสียงของเครื่องเป่ามุคคุริของไอนุได้ สามารถนำเครื่องดนตรีกลับบ้านได้
* เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ขณะนี้จึงของดการสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงดนตรีโดยการเป่าเครื่องเป่ามุคคุริ

Required Time 30 min
Capacity 20 people
Time
4/24-7/16
Weekdays
  1. * Information regarding workshops held at times other than those listed will be provided on the official Upopoy website or through signage in the park.
4/24-7/16
Weekends and National Holidays
  1. 10:10am
  2. 3:10pm
7/17-8/29
  1. 10:10am
  2. 3:10pm
8/30-10/31
Weekdays
  1. * Information regarding workshops held at times other than those listed will be provided on the official Upopoy website or through signage in the park.
8/30-10/31
Weekends and National Holidays
  1. 10:10am
  2. 3:10pm
Fee 1,000 yen (please make a reservation at the venue, then purchase the required number of tickets)
Age Limit Elementary school student and above( ages 6 and over). Elementary school students (ages 6 to 12) may require assistance from a guardian.
How to take part Reception: At the venue (no designated time).
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring
PAGE TOP