ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

กิจกรรมประดิษฐ์มุคคุริ “มุคคุริ อาการ์ โร”

Additional fee

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  • Required Time 45 min
  • Capacity 10 people

คุณสามารถประดิษฐ์มุคคุริ (หีบเพลงเป่า) ด้วยสิ่วแกะสลัก และศึกษากลไกการทำงานและวิธีบรรเลง * เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จึงงดกิจกรรมการบรรเลงที่ใช้ปากสัมผัสกับมุคคุริ

Required Time 45 min
Capacity 10 people
Time
11/1-3/31
  1. 11:00am
  2. 3:00pm
Fee 1,000 yen
Age Limit Ages 10 and over (Elementary school students (ages 6 to 12) must be accompanied by a guardian.)
How to take part Reception: At the venue (no designated time).
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring
PAGE TOP