โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก

Free

พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

 • Required Time 20 min
 • Capacity 40 people

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ชนเผ่าไอนุได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง วัสดุข้อมูลของชนเผ่าไอนุกว่า 1 หมื่นชิ้นได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของยุโรปและอเมริกา ขอแนะนำบรรยากาศของการจัดนิทรรศการวัสดุข้อมูลที่พิพิธภัณฑ์ของรัสเซีย, เยอรมันตะวันตก, อเมริกาและอังกฤษและแนะนำถึงความเกี่ยวข้องของชนเผ่าไอนุกับนักวิจัยของแต่ละประเทศในปัจจุบัน

Required Time 20 min
Capacity 40 people
Time
10/3-10/31
Weekdays
 1. 1)10:15am
 2. 2)12:15pm
 3. 3)2:15pm
 4. 4)4:15pm
10/3-10/31
Weekends and National Holidays
 1. 1)10:15am
 2. 2)12:15pm
 3. 3)2:15pm
 4. 4)4:15pm
 5. 5)6:15pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit -
How to take part Reception: At the venue, 15 minutes before the start time
Available languages -
Notes / Items to bring Video recording is prohibited in the theater.
PAGE TOP