งานฝีมือ

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”

Additional fee

เวิร์คช็อป

  • Required Time 60 min
  • Capacity 8 people

คุณสามารถรับฟังคำอธิบายเกี่ยวกับอคไคคาราเปะ (งานฝีมือของผู้ชาย) พร้อมทั้งแกะสลักลวดลายไอนุลงบนที่ตั้งสมาร์ทโฟนที่ทำจากไม้

Required Time 60 min
Capacity 8 people
Time
11/1-3/31
  1. 11:30am
  2. 3:00pm
Fee 1,500 yen (please make a reservation at the venue, then purchase the required number of tickets)
Age Limit Ages 10 and over (Elementary school students (ages 6 to 12) must be accompanied by a guardian.)
How to take part Reception: At the venue (no designated time).
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring -
PAGE TOP