การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

แนะนำข้อมูลต้นไม้

Free

สนามกลางแจ้ง

  • Required Time 40 minutes
  • Capacity 5 people

รับฟังการบรรยายถึงวิธีการนำพืชพรรณไปใช้กับเสื้อผ้า อาหาร การอยู่อาศัยและพิธีการต่างๆ รวมทั้งเพลงหรือตำนานที่เกี่ยวกับต้นไม้ พร้อมกับรับชมธรรมชาติภายในสวน* โปรดสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการชมธรรมชาติ

Required Time 40 minutes
Capacity 5 people
Time
10/3-10/31
  1. 10:30am-11:10am
  2. 1:00pm-1:40pm
  3. 3:00pm-3:40pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit For ages 13 and over
How to take part Reception: In front of the Workshop 15 minutes before each tour
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring Canceled in severe weather conditions.
PAGE TOP