ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

Ainu Singing and Dancing

Free

เวทีลานกว้างจิคิซานิ

  • Required Time 15 minutes
  • Capacity 100 people (standing room available)

เพลงและการเต้นรำของชาวไอนุ ถูกนำมาใช้แสดงเพื่อการเฉลิมฉลองหรืองานพิธีกรรม แนะนำศิลปะการแสดงของชาวไอนุ เช่น การแสดงเครื่องดนตรี การรำธนู การรำนกกระเรียน ที่สืบทอดการฟ้อนรำแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นอื่น ๆ

Required Time 15 minutes
Capacity 100 people (standing room available)
Time
10/3-10/31
Weekends and National Holidays
  1. 9:20am-9:35am
Fee Free (included in admission)
Age Limit -
How to take part Go directly to venue
Available languages มีเอกสารแจก (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาจีนตัวเต็ม, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring Canceled in severe weather conditions.
PAGE TOP