การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

Dugout Canoe Demonstration and Talk

Free

โคะตัน

  • Required Time 10 minutes
  • Capacity 25 people (standing room available)

รับฟังคำอธิบายจิปุ (เรือไม้) ที่สร้างขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของอุโปะโปยที่ลอยล่องในทะเลสาบโปโรโตพร้อมชมทิวทัศน์การใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวไอนุ

Required Time 10 minutes
Capacity 25 people (standing room available)
Time
10/3-10/31
Weekdays

10/3-10/31
Weekends and National Holidays
  1. 9:40am-9:50am
  2. 11:30am-11:40am
  3. 2:30pm-2:40pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit -
How to take part Go directly to venue
Available languages แอปพลิเคชันนำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาจีนตัวเต็ม, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring Canceled in severe weather conditions.
PAGE TOP