การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

See Inside a Cise

Free

โคะตัน

  • Required Time 10 minutes
  • Capacity 15 people

As you look inside a traditional Ainu house (cise), you’ll hear audio explanations about household traditions, connections with spirit-deities (kamuy) and items such as traditional clothing and valuable items.

Required Time 10 minutes
Capacity 15 people
Time
9/1-10/31
  1. 9:00am~5:00pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit -
How to take part Go directly to venue
Available languages ประกาศช่วยเสริมการบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) และแอปพลิเคชันนำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาจีนตัวเต็ม, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring -
PAGE TOP