การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การเที่ยวชมภายในจิเสะ (ที่อยู่อาศัย)

Free

โคะตัน

  • Required Time -
  • Capacity -

คุณจะสามารถชมสภาพด้านในของจิเสะ (ที่อยู่อาศัย) และได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ภายในบ้าน การดำเนินชีวิต และความเกี่ยวพันกับคามุย (เทพเจ้า) นอกจากนี้ยังมีการแสดงกิจกรรมในการเลี้ยงชีพประจำวันอีกด้วย

Required Time -
Capacity -
Time
4/24-10/31
  1. 9:00am-6:00pm
* Visitors are welcome to enter when no other activities are scheduled.
Fee Free (included in admission)
Age Limit -
How to take part GoGo directly to venue
(visitors may be asked to wait before entering the venue)
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring Venue: See Inside a cise
PAGE TOP