เวทีลานกว้างจิคิซานิ

    • ศิลปะการแสดง

    Ainu Singing and Dancing

    • เวทีลานกว้างจิคิซานิ

    เพลงและการเต้นรำของชาวไอนุ ถูกนำมาใช้แสดงเพื่อการเฉลิมฉลองหรืองานพิธีกรรม แนะนำศิลปะการแสดงของชาวไอนุ เช่น การแสดงเครื่องดนตรี การรำธนู การรำนกกระเรียน ที่สืบทอดการฟ้อนรำแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นอื่น ๆ

PAGE TOP