เวทีลานกว้างจิคิซานิ

    • การดำเนินชีวิตของเรา

    โปรแกรมต้อนรับ “อูเวรังการาป”

    • เวทีลานกว้างจิคิซานิ

    คุณจะได้รับการต้อนรับทักทายจากอุโปะโปยโดยที่คุณจะได้รับชมการแสดงร่ายรำ การบรรเลงดนตรี การแนะนำโปรแกรมและจุดที่น่าเข้าชมต่าง ๆ บนเวทีกลางแจ้งที่มีทะเลสาบโปโรโตะอันกว้างใหญ่งดงามต่อหน้าเป็นฉากหลัง

PAGE TOP