การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การอธิบายและการสาธิตกับดักธนู

Free

โคะตัน

  • Required Time 10 minutes
  • Capacity 15 people (standing room available)

กับดักและคันธนูที่ชาวไอนุใช้ล่าสัตว์ สาธิตพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานให้ตรงกับสัตว์ที่ถูกจับ เช่น กลไกของเครื่องมือไปจนถึงสถานที่ที่จะใช้งาน เป็นต้น

Required Time 10 minutes
Capacity 15 people (standing room available)
Time
4/29-10/31
  1. 11:10am
  2. 15:10pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit -
How to take part Go directly to venue
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring Venue: Outdoor
Canceled in severe weather conditions.
PAGE TOP