การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

Spring-bow Demonstration and Talk

Free

โคะตัน

  • Required Time 10 minutes
  • Capacity 15 people (standing room available)

กับดักและคันธนูที่ชาวไอนุใช้ล่าสัตว์ สาธิตพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานให้ตรงกับสัตว์ที่ถูกจับ เช่น กลไกของเครื่องมือไปจนถึงสถานที่ที่จะใช้งาน เป็นต้น

Required Time 10 minutes
Capacity 15 people (standing room available)
Time
10/3-10/31
Weekdays

10/3-10/31
Weekends and National Holidays
  1. 10:30am-10:40am
  2. 1:30pm-1:40pm
  3. 3:30pm-3:40pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit -
How to take part Go directly to venue
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring Canceled in severe weather conditions.
PAGE TOP