งานฝีมือ

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

Traditional Craft Demonstrations (Weaving/Embroidery/Knitting)

Free

เวิร์คช็อป

 • Required Time 10 minutes
 • Capacity 36 people

งานฝีมือของผู้หญิงเมโนโกะคาราเปะ แนะนำเสน่ห์ของงานฝีมือที่ใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การทอ เย็บ ถัก เป็นต้น ผ่านการอธิบายและภาพวิดีโอ

Required Time 10 minutes
Capacity 36 people
Time
10/3-10/31
 1. 9:40am-9:50am
 2. 10:20am-10:30am
 3. 11:00am-11:10am
 4. 11:40am-11:50am
 5. 1:00pm-1:10pm
 6. 1:40pm-1:50pm
 7. 2:20pm-2:30pm
 8. 3:00pm-3:10pm
 9. 3:40pm-3:50pm
 10. 4:20pm-4:30pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit -
How to take part Numbered tickets will be available at the venue for each session
Available languages ประกาศช่วยเสริมการบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) และแอปพลิเคชันนำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาจีนตัวเต็ม, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring -
PAGE TOP