งานฝีมือ

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

Traditional Craft Demonstrations (Woodcarving)

Free

เวิร์คช็อป

 • Required Time 10 minutes
 • Capacity 20 people

งานฝีมือของผู้ชาย อคไคคาราเปะ แนะนำเสน่ห์ของงานฝีมือที่มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น แกะสลัก ตัด ขูด เจาะ ดัดโค้ง ผ่านการอธิบายและภาพวิดีโอ

Required Time 10 minutes
Capacity 20 people
Time
10/3-10/31
 1. 10:00am-10:10am
 2. 10:40am-10:50am
 3. 11:20am-11:30am
 4. 12:00pm-12:10pm
 5. 12:40pm-12:50pm
 6. 2:00pm-2:10pm
 7. 2:40pm-2:50pm
 8. 3:20pm-3:30pm
 9. 4:00pm-4:10pm
 10. 4:40pm-4:50pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit -
How to take part Numbered tickets will be available at the venue for each session
Available languages ประกาศช่วยเสริมการบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) และแอปพลิเคชันนำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาจีนตัวเต็ม, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring -
PAGE TOP