ตารางเวลา

Today’s timetable announcements

There are no timetable announcements today.

English and Japanese only

Program timetable

สามารถปรับหน้าจอเป็นแนวนอนเพื่อดูรายการกิจกรรมทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
การชมนิทรรศการ(4/1-10/31)
60 นาที ทุกวัน 9:00am-6:00pm
โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ”(4/1-10/31)
ประมาณ 20 นาที ทุกวัน 20 40 00 20 40 00 20
โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก”(4/1-10/31)
ประมาณ 20 นาที ทุกวัน 00 20 40 00 20 40

อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

อาจไม่จัดเนื่องจากสถานะการจองของหมู่คณะ แสดงเฉพาะ (2)
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม “ชิโนะ” / “อิเมรุ”(4/1-10/31)
20 นาที วันธรรมดา 30 30 30 30
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 30 30 30 30
โปรแกรมภาพยนตร์ภายในอาคาร “คามุย ยุคาร์”(4/1-10/31)
1 เรื่อง 15 นาที วันธรรมดา 30 301 202
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 30 202

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

อาจไม่จัดเนื่องจากสถานะการจองของหมู่คณะ
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)
ประมาณ 10 นาที /คน ทุกวัน 9:30am-11:30am1 2:30pm-3:30pm1
ชมการแสดงเครื่องดนตรี(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 001
“ลองสัมผัสทงโคริกัน”(4/1-10/31)
20 นาที ทุกวัน 301
ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)
40 นาที ทุกวัน 001
ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”(4/1-10/31)
30 นาที วันธรรมดา 00
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์
การสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหาร “ครัวโปโรโตะ” 《จำเป็นต้องจองล่วงหน้า》(4/1-10/31)
ประมาณ 120 นาที วันธรรมดา
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 00

เวิร์คช็อป

รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
ชื่นชมงานฝีมือ(4/1-10/31)
ทุกวัน 9:00am-6:00pm
กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”(4/1-10/31)
ประมาณ 60 นาที ทุกวัน 00 30
กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”(4/1-10/31)
ประมาณ 60 นาที ทุกวัน 30 00

โคะตัน

สามารถเข้าชมภายในโปโรจิเสะ/ปงจิเสะได้ตามอัธยาศัยในช่วงเวลาที่ไม่มีโปรแกรม
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ “อุปัสคุมะ”(4/1-10/31)
15 นาที วันธรรมดา 00 00 00 00 00
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 00 00 00 00 00 00
การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน “นิวซาร์อัน โระ”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 00 00
สัมผัสศิลปะการแสดง “อุโปะโปะอะกิโระ”(4/1-10/31)
30 นาที ทุกวัน 30 30
กิจกรรมสำหรับครอบครัว “โรงละครปง”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 30 30
กิจกรรมภาษาไอนุ “พิรกะ! บิงโก อะกิโระ” (4/1-10/31)
30 นาที วันธรรมดา
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30
โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาไอนุ “ไอนุยตัก อาริ อายร์ โร”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 30
กิจกรรมคันธนูและลูกศร “อะคุชิโนะ”(4/1-10/31)
20 นาที *ประมาณ 5 นาที /คน ทุกวัน 40 40 40 30
การอธิบายและการสาธิตเรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น(พฤษภาคม-กันยายน)
10 นาที ทุกวัน 15 30

พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm
การชมนิทรรศการ(4/1-10/31)
60 นาที ทุกวัน 9:00am-8:00pm
โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ”(4/1-10/31)
ประมาณ 20 นาที ทุกวัน 20 40 00 20 40 00 20 40
โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก”(4/1-10/31)
ประมาณ 20 นาที ทุกวัน 00 20 40 00 20 40 00 20

อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

โดยระหว่าง 27-30 สิงหาคม จะแสดง “คามุย ยุคาร์” แทนการแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม อาจไม่จัดเนื่องจากสถานะการจองของหมู่คณะ
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm
การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม “ชิโนะ” / “อิเมรุ”(4/1-10/31)
20 นาที วันธรรมดา 30 30 30 30 301
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 30 30 30 30
โปรแกรมภาพยนตร์ภายในอาคาร “คามุย ยุคาร์”(4/1-10/31)
1 เรื่อง 15 นาที วันธรรมดา 30 302 20 10 00
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 30 20 10 00

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

อาจไม่จัดเนื่องจากสถานะการจองของหมู่คณะ
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm
ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)
ประมาณ 10 นาที /คน ทุกวัน 9:30am-11:30am1 2:30pm-3:30pm1
ชมการแสดงเครื่องดนตรี(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 001
“ลองสัมผัสทงโคริกัน”(4/1-10/31)
20 นาที ทุกวัน 301
ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)
40 นาที ทุกวัน 001
ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”(4/1-10/31)
30 นาที วันธรรมดา 00
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์
การสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหาร “ครัวโปโรโตะ” 《จำเป็นต้องจองล่วงหน้า》(4/1-10/31)
ประมาณ 120 นาที วันธรรมดา
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 00

เวิร์คช็อป

รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm
ชื่นชมงานฝีมือ(4/1-10/31)
ทุกวัน 9:00am-6:00pm
กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”(4/1-10/31)
ประมาณ 60 นาที ทุกวัน 00 30
กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”(4/1-10/31)
ประมาณ 60 นาที ทุกวัน 30 00

โคะตัน

สามารถเข้าชมภายในโปโรจิเสะ/ปงจิเสะได้ตามอัธยาศัยในช่วงเวลาที่ไม่มีโปรแกรม
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm
กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ “อุปัสคุมะ”(4/1-10/31)
15 นาที วันธรรมดา 00 00 00 00 00
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 00 00 00 00 00 00
การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน “นิวซาร์อัน โระ”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 00 00
สัมผัสศิลปะการแสดง “อุโปะโปะอะกิโระ”(4/1-10/31)
30 นาที ทุกวัน 30 30
กิจกรรมสำหรับครอบครัว “โรงละครปง”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 30 30
กิจกรรมภาษาไอนุ “พิรกะ! บิงโก อะกิโระ” (4/1-10/31)
30 นาที วันธรรมดา
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30
โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาไอนุ “ไอนุยตัก อาริ อายร์ โร”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 30
กิจกรรมคันธนูและลูกศร “อะคุชิโนะ”(4/1-10/31)
20 นาที *ประมาณ 5 นาที /คน ทุกวัน 40 40 40 30
การอธิบายและการสาธิตเรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น(พฤษภาคม-กันยายน)
10 นาที ทุกวัน 15 30

พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
การชมนิทรรศการ(4/1-10/31)
60 นาที ทุกวัน 9:00am-6:00pm
โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ”(4/1-10/31)
ประมาณ 20 นาที ทุกวัน 20 40 00 20 40 00 20
โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก”(4/1-10/31)
ประมาณ 20 นาที ทุกวัน 00 20 40 00 20 40

อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

อาจไม่จัด ขึ้นอยู่กับสถานะการจองของลูกค้าหมู่คณะ วันที่ปิด 18.00 น. จะแสดงเฉพาะ (2)
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม “ชิโนะ” / “อิเมรุ”(4/1-10/31)
20 นาที วันธรรมดา 30 30 30 30
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 30 30 30 30
โปรแกรมภาพยนตร์ภายในอาคาร “คามุย ยุคาร์”(4/1-10/31)
1 เรื่อง 15 นาที วันธรรมดา 30 301 202
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 30 202

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

อาจไม่จัดเนื่องจากสถานะการจองของหมู่คณะ
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)
ประมาณ 10 นาที /คน ทุกวัน 9:30am-11:30am1 2:30pm-3:30pm1
ชมการแสดงเครื่องดนตรี(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 001
“ลองสัมผัสทงโคริกัน”(4/1-10/31)
20 นาที ทุกวัน 301
ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)
40 นาที ทุกวัน 001
ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”(4/1-10/31)
30 นาที วันธรรมดา 00
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์
การสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหาร “ครัวโปโรโตะ” 《จำเป็นต้องจองล่วงหน้า》(4/1-10/31)
ประมาณ 120 นาที วันธรรมดา
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 00

เวิร์คช็อป

รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
ชื่นชมงานฝีมือ(4/1-10/31)
ทุกวัน 9:00am-6:00pm
กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”(4/1-10/31)
ประมาณ 60 นาที ทุกวัน 00 30
กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”(4/1-10/31)
ประมาณ 60 นาที ทุกวัน 30 00

โคะตัน

สามารถเข้าชมภายในโปโรจิเสะ/ปงจิเสะได้ตามอัธยาศัยในช่วงเวลาที่ไม่มีโปรแกรม
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ “อุปัสคุมะ”(4/1-10/31)
15 นาที วันธรรมดา 00 00 00 00 00
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 00 00 00 00 00 00
การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน “นิวซาร์อัน โระ”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 00 00
สัมผัสศิลปะการแสดง “อุโปะโปะอะกิโระ”(4/1-10/31)
30 นาที ทุกวัน 30 30
กิจกรรมสำหรับครอบครัว “โรงละครปง”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 30 30
กิจกรรมภาษาไอนุ “พิรกะ! บิงโก อะกิโระ” (4/1-10/31)
30 นาที วันธรรมดา
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30
โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาไอนุ “ไอนุยตัก อาริ อายร์ โร”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 30
กิจกรรมคันธนูและลูกศร “อะคุชิโนะ”(4/1-10/31)
20 นาที *ประมาณ 5 นาที /คน ทุกวัน 40 40 40 30
การอธิบายและการสาธิตเรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น(พฤษภาคม-กันยายน)
10 นาที ทุกวัน 15 30

พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm
การชมนิทรรศการ(4/1-10/31)
60 นาที ทุกวัน 9:00am-8:00pm
โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ”(4/1-10/31)
ประมาณ 20 นาที ทุกวัน 20 40 00 20 40 00 20 40
โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก”(4/1-10/31)
ประมาณ 20 นาที ทุกวัน 00 20 40 00 20 40 00 20

อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

อาจไม่จัด ขึ้นอยู่กับสถานะการจองของลูกค้าหมู่คณะ
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm
การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม “ชิโนะ” / “อิเมรุ”(4/1-10/31)
20 นาที วันธรรมดา 30 30 30 30
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 30 30 30 30
โปรแกรมภาพยนตร์ภายในอาคาร “คามุย ยุคาร์”(4/1-10/31)
1 เรื่อง 15 นาที วันธรรมดา 30 301 20
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 30 20

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

อาจไม่จัดเนื่องจากสถานะการจองของหมู่คณะ
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm
ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)
ประมาณ 10 นาที /คน ทุกวัน 9:30am-11:30am1 2:30pm-3:30pm1
ชมการแสดงเครื่องดนตรี(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 001
“ลองสัมผัสทงโคริกัน”(4/1-10/31)
20 นาที ทุกวัน 301
ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)
40 นาที ทุกวัน 001
ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”(4/1-10/31)
30 นาที วันธรรมดา 00
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์
การสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหาร “ครัวโปโรโตะ” 《จำเป็นต้องจองล่วงหน้า》(4/1-10/31)
ประมาณ 120 นาที วันธรรมดา
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 00

เวิร์คช็อป

รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm
ชื่นชมงานฝีมือ(4/1-10/31)
ทุกวัน 9:00am-6:00pm
กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”(4/1-10/31)
ประมาณ 60 นาที ทุกวัน 00 30
กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”(4/1-10/31)
ประมาณ 60 นาที ทุกวัน 30 00

โคะตัน

สามารถเข้าชมภายในโปโรจิเสะ/ปงจิเสะได้ตามอัธยาศัยในช่วงเวลาที่ไม่มีโปรแกรม
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm
กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ “อุปัสคุมะ”(4/1-10/31)
15 นาที วันธรรมดา 00 00 00 00 00
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 00 00 00 00 00 00
การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน “นิวซาร์อัน โระ”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 00 00
สัมผัสศิลปะการแสดง “อุโปะโปะอะกิโระ”(4/1-10/31)
30 นาที ทุกวัน 30 30
กิจกรรมสำหรับครอบครัว “โรงละครปง”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 30 30
กิจกรรมภาษาไอนุ “พิรกะ! บิงโก อะกิโระ” (4/1-10/31)
30 นาที วันธรรมดา
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30
โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาไอนุ “ไอนุยตัก อาริ อายร์ โร”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 30
กิจกรรมคันธนูและลูกศร “อะคุชิโนะ”(4/1-10/31)
20 นาที *ประมาณ 5 นาที /คน ทุกวัน 40 40 40 30
การอธิบายและการสาธิตเรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น(พฤษภาคม-กันยายน)
10 นาที ทุกวัน 15 30

พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
การชมนิทรรศการ(4/1-10/31)
60 นาที ทุกวัน 9:00am-6:00pm
โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ”(4/1-10/31)
ประมาณ 20 นาที ทุกวัน 20 40 00 20 40 00 20
โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก”(4/1-10/31)
ประมาณ 20 นาที ทุกวัน 00 20 40 00 20 40

อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

อาจไม่จัด ขึ้นอยู่กับสถานะการจองของลูกค้าหมู่คณะ วันที่ปิด 18.00 น. จะแสดงเฉพาะ (2)
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม “ชิโนะ” / “อิเมรุ”(4/1-10/31)
20 นาที วันธรรมดา 30 30 30 30
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 30 30 30 30
โปรแกรมภาพยนตร์ภายในอาคาร “คามุย ยุคาร์”(4/1-10/31)
1 เรื่อง 15 นาที วันธรรมดา 30 301 202
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 30 202

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

อาจไม่จัดเนื่องจากสถานะการจองของหมู่คณะ
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)
ประมาณ 10 นาที /คน ทุกวัน 9:30am-11:30am1 2:30pm-3:30pm1
ชมการแสดงเครื่องดนตรี(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 001
“ลองสัมผัสทงโคริกัน”(4/1-10/31)
20 นาที ทุกวัน 301
ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)
40 นาที ทุกวัน 001
ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”(4/1-10/31)
30 นาที วันธรรมดา 00
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์
การสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหาร “ครัวโปโรโตะ” 《จำเป็นต้องจองล่วงหน้า》(4/1-10/31)
ประมาณ 120 นาที วันธรรมดา
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 00

เวิร์คช็อป

รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
ชื่นชมงานฝีมือ(4/1-10/31)
ทุกวัน 9:00am-6:00pm
กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”(4/1-10/31)
ประมาณ 60 นาที ทุกวัน 00 30
กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”(4/1-10/31)
ประมาณ 60 นาที ทุกวัน 30 00

โคะตัน

สามารถเข้าชมภายในโปโรจิเสะ/ปงจิเสะได้ตามอัธยาศัยในช่วงเวลาที่ไม่มีโปรแกรม
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ “อุปัสคุมะ”(4/1-10/31)
15 นาที วันธรรมดา 00 00 00 00 00
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 00 00 00 00 00 00
การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน “นิวซาร์อัน โระ”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 00 00
สัมผัสศิลปะการแสดง “อุโปะโปะอะกิโระ”(4/1-10/31)
30 นาที ทุกวัน 30 30
กิจกรรมสำหรับครอบครัว “โรงละครปง”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 30 30
กิจกรรมภาษาไอนุ “พิรกะ! บิงโก อะกิโระ” (4/1-10/31)
30 นาที วันธรรมดา
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30
โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาไอนุ “ไอนุยตัก อาริ อายร์ โร”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 30
กิจกรรมคันธนูและลูกศร “อะคุชิโนะ”(4/1-10/31)
20 นาที *ประมาณ 5 นาที /คน ทุกวัน 40 40 40 30
การอธิบายและการสาธิตเรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น(พฤษภาคม-กันยายน)
10 นาที ทุกวัน 15 30

พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm
การชมนิทรรศการ(4/1-10/31)
60 นาที ทุกวัน 9:00am-8:00pm
โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ”(4/1-10/31)
ประมาณ 20 นาที ทุกวัน 20 40 00 20 40 00 20 40
โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก”(4/1-10/31)
ประมาณ 20 นาที ทุกวัน 00 20 40 00 20 40 00 20

อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

อาจไม่จัด ขึ้นอยู่กับสถานะการจองของลูกค้าหมู่คณะ
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm
การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม “ชิโนะ” / “อิเมรุ”(4/1-10/31)
20 นาที วันธรรมดา 30 30 30 30
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 30 30 30 30
โปรแกรมภาพยนตร์ภายในอาคาร “คามุย ยุคาร์”(4/1-10/31)
1 เรื่อง 15 นาที วันธรรมดา 30 301 20
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 30 20

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

อาจไม่จัดเนื่องจากสถานะการจองของหมู่คณะ
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm
ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)
ประมาณ 10 นาที /คน ทุกวัน 9:30am-11:30am1 2:30pm-3:30pm1
ชมการแสดงเครื่องดนตรี(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 001
“ลองสัมผัสทงโคริกัน”(4/1-10/31)
20 นาที ทุกวัน 301
ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)
40 นาที ทุกวัน 001
ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”(4/1-10/31)
30 นาที วันธรรมดา 00
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์
การสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหาร “ครัวโปโรโตะ” 《จำเป็นต้องจองล่วงหน้า》(4/1-10/31)
ประมาณ 120 นาที วันธรรมดา
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 00

เวิร์คช็อป

รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm
ชื่นชมงานฝีมือ(4/1-10/31)
ทุกวัน 9:00am-6:00pm
กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”(4/1-10/31)
ประมาณ 60 นาที ทุกวัน 00 30
กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”(4/1-10/31)
ประมาณ 60 นาที ทุกวัน 30 00

โคะตัน

สามารถเข้าชมภายในโปโรจิเสะ/ปงจิเสะได้ตามอัธยาศัยในช่วงเวลาที่ไม่มีโปรแกรม
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm
กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ “อุปัสคุมะ”(4/1-10/31)
15 นาที วันธรรมดา 00 00 00 00 00
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 00 00 00 00 00 00
การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน “นิวซาร์อัน โระ”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 00 00
สัมผัสศิลปะการแสดง “อุโปะโปะอะกิโระ”(4/1-10/31)
30 นาที ทุกวัน 30 30
กิจกรรมสำหรับครอบครัว “โรงละครปง”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 30 30
กิจกรรมภาษาไอนุ “พิรกะ! บิงโก อะกิโระ” (4/1-10/31)
30 นาที วันธรรมดา
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30
โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาไอนุ “ไอนุยตัก อาริ อายร์ โร”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 30
กิจกรรมคันธนูและลูกศร “อะคุชิโนะ”(4/1-10/31)
20 นาที *ประมาณ 5 นาที /คน ทุกวัน 40 40 40 30
การอธิบายและการสาธิตเรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น(พฤษภาคม-กันยายน)
10 นาที ทุกวัน 15 30

พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
การชมนิทรรศการ(4/1-10/31)
60 นาที ทุกวัน 9:00am-6:00pm
โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ”(4/1-10/31)
ประมาณ 20 นาที ทุกวัน 20 40 00 20 40 00 20
โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก”(4/1-10/31)
ประมาณ 20 นาที ทุกวัน 00 20 40 00 20 40

อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

อาจไม่จัด ขึ้นอยู่กับสถานะการจองของลูกค้าหมู่คณะ วันที่ปิด 18.00 น. จะแสดงเฉพาะ (2)
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม “ชิโนะ” / “อิเมรุ”(4/1-10/31)
20 นาที วันธรรมดา 30 30 30 30
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 30 30 30 30
โปรแกรมภาพยนตร์ภายในอาคาร “คามุย ยุคาร์”(4/1-10/31)
1 เรื่อง 15 นาที วันธรรมดา 30 301 202
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 30 202

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

อาจไม่จัดเนื่องจากสถานะการจองของหมู่คณะ
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)
ประมาณ 10 นาที /คน ทุกวัน 9:30am-11:30am1 2:30pm-3:30pm1
ชมการแสดงเครื่องดนตรี(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 001
“ลองสัมผัสทงโคริกัน”(4/1-10/31)
20 นาที ทุกวัน 301
ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)
40 นาที ทุกวัน 001
ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”(4/1-10/31)
30 นาที วันธรรมดา 00
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์
การสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหาร “ครัวโปโรโตะ” 《จำเป็นต้องจองล่วงหน้า》(4/1-10/31)
ประมาณ 120 นาที วันธรรมดา
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 00

เวิร์คช็อป

รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
ชื่นชมงานฝีมือ(4/1-10/31)
ทุกวัน 9:00am-6:00pm
กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”(4/1-10/31)
ประมาณ 60 นาที ทุกวัน 00 30
กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”(4/1-10/31)
ประมาณ 60 นาที ทุกวัน 30 00

โคะตัน

สามารถเข้าชมภายในโปโรจิเสะ/ปงจิเสะได้ตามอัธยาศัยในช่วงเวลาที่ไม่มีโปรแกรม
รายการกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม วันบริการ 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ “อุปัสคุมะ”(4/1-10/31)
15 นาที วันธรรมดา 00 00 00 00 00
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 00 00 00 00 00 00
การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน “นิวซาร์อัน โระ”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 00 00
สัมผัสศิลปะการแสดง “อุโปะโปะอะกิโระ”(4/1-10/31)
30 นาที ทุกวัน 30 30
กิจกรรมสำหรับครอบครัว “โรงละครปง”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 30 30
กิจกรรมภาษาไอนุ “พิรกะ! บิงโก อะกิโระ” (4/1-10/31)
30 นาที วันธรรมดา
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30
โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาไอนุ “ไอนุยตัก อาริ อายร์ โร”(4/1-10/31)
15 นาที ทุกวัน 30
กิจกรรมคันธนูและลูกศร “อะคุชิโนะ”(4/1-10/31)
20 นาที *ประมาณ 5 นาที /คน ทุกวัน 40 40 40 30
การอธิบายและการสาธิตเรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น(พฤษภาคม-กันยายน)
10 นาที ทุกวัน 15 30

PAGE TOP