เกี่ยวกับอุโปะโปย

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เบื้องหลังและจุดประสงค์

การส่งเสริมวัฒนธรรมของไอนุและการเผยแพร่สู่สาธารณชนได้เจอกับปัญหาการลดลงของผู้สืบทอด ภาษาไอนุหรือศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมเป็นสาขาที่ตกอยู่ในความเสี่ยงสูญหาย รวมถึงยังไม่มีความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมของไอนุ ฯลฯ พิพิธภัณฑ์และสวนไอนุแห่งชาติได้ยึดเบื้องหลังแบบนี้เป็นเกณฑ์และออกความเห็นใน “งานปราศรัยของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการมีอยู่ของนโยบายไอนุ” (ประธาน : เลขาธิการใหญ่ของคณะรัฐมนตรี) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2009 ไว้ในฐานะ “ส่วนที่สำคัญ” ของนโยบายไอนุโดยอิงตามการรับรู้ว่าชาวไอนุเป็นชนพื้นเมือง อุโปะโปย (พิพิธภัณฑ์และสวนไอนุแห่งชาติ) ไม่ใช่แค่พื้นที่หรืออาคารเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไอนุเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะ ฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรมไอนุซึ่งเป็นวัฒนธรรมล้ำค่าของประเทศญี่ปุ่น และตกอยู่ในภาวะเสี่ยงสูญหาย รวมทั้งถูกกำหนดให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อสร้างสังคมที่เคารพนับถือชนพื้นเมือง มีความแข็งขันและมีวัฒนธรรมต่างๆ มากมายโดยไม่มีการแบ่งแยกเพื่อมุ่งสู่อนาคต

ฟังก์ชัน

เป็นศูนย์แห่งชาติที่จะสอนประวัติศาสตร์กับวัฒนธรรมของไอนุ และเป็นสัญลักษณ์ของสังคมที่ผู้คนเคารพและอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งสืบสานและเป็นเจ้าของวัฒนธรรมไอนุที่ปลุกปั้นขึ้นมาท่ามกลางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมกันจากมุมมองต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้มุมมองต่อโลกและมุมมองต่อธรรมชาติของไอนุได้ทุกวัยโดยไม่เกี่ยวว่าจะเป็นคนในประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ จึงเป็นพื้นที่ที่เราจัดเตรียมฟังก์ชันที่จำเป็นไว้เพื่อการนั้น

【 ฟังก์ชันที่ให้บริการในอุโปะโปย 】
1. ฟังก์ชันนิทรรศการและค้นคว้าวิจัย 2. ฟังก์ชันการสืบสานวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลากร 3. ฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์ 4. ฟังก์ชันเผยแพร่ข้อมูล 5. ฟังก์ชันสวนสาธารณะ 6. ฟังก์ชันให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมด้านจิตวิญญาณ

History

September 2007The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) is adopted by the General Assembly, including Japan.
June 2008Both houses of the National Diet of Japan unanimously adopt a resolution recognizing the Ainu as an indigenous people.
July 2009The final report from the Council for Ainu Policy Promotion proposes the development of a “symbolic space for ethnic harmony”.
June 2014A Basic Policy for Development, Management and Operation of a Symbolic Space for Ethnic Harmony is established by the cabinet. It is decided that this symbolic space will be created in Shiraoi Town in the Shiraoi District of Hokkaido.
June 2017The Basic Policy for Development, Management and Operation of a Symbolic Space for Ethnic Harmony is partially revised by cabinet decision.
The Ainu Culture Promotion / Research Foundation is nominated as the management body.
April 2018The Ainu Culture Promotion / Research Foundation and Ainu Museum Foundation merge under the name Foundation for Ainu Culture.
December 2018Upopoy is chosen as the name for the symbolic space for ethnic harmony following a national poll.

PAGE TOP