ข้อมูลสถานที่

Upopoy
พิพิธภัณฑ์และสวนไอนุแห่งชาติ

อุโปะโปย คือศูนย์แห่งชาติเพื่อการฟื้นฟูวัฒนธรรมไอนุ ฯลฯ

ชนเผ่าไอนุเป็นชนพื้นเมืองโดยเฉพาะในฮอกไกโดซึ่งเป็นบริเวณส่วนเหนือของหมู่เกาะญี่ปุ่น นอกจาก “ภาษาไอนุ” ที่ต่างกับภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังพัฒนาวัฒนธรรมแบบเฉพาะตัวขึ้นมา เช่น “วัฒธรรมเกี่ยวกับความเชื่อ” ที่เชื่อว่ามีวิญญาณสิงสถิตอยู่ในทุกสรรพสิ่งของโลกธรรมชาติ “การร่ายรำแบบดั้งเดิม” ที่จะแสดงในเทศกาลหรือพิธีกรรมในครัวเรือน การปักผ้าโดยใช้ “ลวดลาย” อันเป็นเอกลักษณ์ ศิลปหัตถกรรมต่างๆ อย่างการแกะสลักไม้ ฯลฯ
เป็นศูนย์แห่งชาติที่ถือเป็นศูนย์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรมไอนุ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญของญี่ปุ่นและตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะหายไป ประเทศญี่ปุ่นจึงได้เตรียมพื้นที่ที่มีความหมายต่างๆ และมีจุดประสงค์ให้เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสังคมที่เคารพนับถือชนพื้นเมือง มีความแข็งขันและมีวัฒนธรรมต่างๆ มากมายโดยไม่มีการแบ่งแยกเพื่อมุ่งสู่อนาคต และตั้งอยู่ริมทะเลสาบโปโรโตที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และจะให้คุณได้สัมผัสกับเสน่ห์อันหลากหลายของวัฒนธรรมไอนุ
ชื่อเล่น “อุโปะโปย” เป็นภาษาไอนุซึ่งมีความหมายว่า “การร้องเพลง (โดยผู้คนจำนวนมาก)”

อุไอนุโคร์ โคะตัน
สถานที่หลักในอุโปะโปย

อานุโคโคร์ ไอนุ อิโคโระมาเค็งรุ
พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

คือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น และเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของไอนุซึ่งเป็นชนพื้นเมือง

อานุโคโคร์ อุไอนุโคร์ มินทาร์
สวนไอนุแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จะให้คุณใช้สัมผัสทั้งห้าสัมผัสกับวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองไอนุ

ชินนุรัปปะ อุชิ
สถานรำลึก

แสดงให้เห็นการเคารพดวงวิญญาณอันเป็นที่นับถือจากชาวไอนุ

PAGE TOP