ข้อมูลสถานที่

Memorial Site
สถานรำลึก

แสดงให้เห็นการเคารพดวงวิญญาณอันเป็นที่นับถือจากชาวไอนุ

เป็นสถานที่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นการเคารพดวงวิญญาณอันเป็นที่นับถือจากชาวไอนุ และมีการจัดการอย่างเหมาะสมจนกว่าจะเตรียมระบบการรับของชาวไอนุ โดยมีการรวบรวมอัฐิของชาวไอนุ ฯลฯ โดยอยู่ภายใต้ความเข้าใจและความร่วมมือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบนเนินสูงที่มองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบโปโรโตนี้ได้มีการเตรียมสถานที่ทำพิธีกรรมเซ่นไหว้วิญญาณ หลุมศพ และอนุสรณ์สถานตั้งอยู่

ชินนุรัปปะ อุชิ
สถานรำลึก
รายละเอียดสถานที่โดยย่อ

เวลาเปิด

วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน
เวลา 9.00 – 17.00 น.
วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม
เวลา 9.00 – 16.00 น.

วันที่ปิดทำการ

วันจันทร์ (กรณีเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์
จะเปลี่ยนไปหยุดวันธรรมดาวันถัดไปแทน)
รวมถึงวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 29 ธันวาคม – 3 มกราคม)

จุดที่เปิด

1. หลุมศพ  (เฉพาะภายนอก)
2. สถานที่ทำพิธีกรรมเซ่นไหว้วิญญาณ
3. อนุสรณ์สถาน

การเดินทาง

ประมาณ 1,200 เมตรจากอุโปะโปย

ลานจอดรถ

รถยนต์ทั่วไป 66 คัน
ราคา : 1 ชั่วโมงแรก 200 เยน หลังจากนั้นชั่วโมงละ 100 เยน สูงสุด 500 เยน

PAGE TOP