ข้อมูลสถานที่

Memorial Site
สถานรำลึก

แสดงให้เห็นการเคารพดวงวิญญาณอันเป็นที่นับถือจากชาวไอนุ

กระดูกและสิ่งของที่ฝังในหลุมศพของชาวไอนุที่ขุดค้นและรวบรวมไว้ในอดีตได้ถูกเก็บรักษาไว้ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ สำหรับกระดูกและสิ่งของฯ ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ในทันทีได้ถูกรวบรวมไว้ที่อุโปะโปย

สถานรำลึกเป็นสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงดวงวิญญาณอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวไอนุ และมีการดำเนินการจัดการอย่างเหมาะสมจนกว่าระบบการรับคืนจะพร้อม

ณ เนินสูงที่มองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบโปโรโต ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เก็บรักษากระดูกและสิ่งของฯ สถานที่ประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ และอนุสรณ์สถานอันเป็นสัญลักษณ์ของสถานรำลึก

ที่มาของสถานรำลึก

กระดูกของชาวไอนุและสิ่งของต่าง ๆ ที่ฝังรวมกันได้ถูกนำมาศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาต่าง ๆ มาตั้งแต่ในอดีต เช่น สาขาวิชามานุษยวิทยา เป็นต้น


ช่วงกลางของยุคเมจิมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชาวญี่ปุ่นอย่างแพร่หลาย นักวิจัยต่าง ๆ จึงได้ขุดค้นและรวบรวมกระดูกมนุษย์ของชาวไอนุ และยังคงมีการดำเนินการเรื่อยมาแม้เข้าสู่ยุคโชวะแล้วก็ตาม จึงทำให้กระดูกมนุษย์ของชาวไอนุถูกเก็บรักษาไว้ตามมหาวิทยาลัยหรือสถานที่ต่าง ๆ หลายแห่งเพื่อเป็นข้อมูลในการวิจัยและอื่น ๆ ซึ่งคาดว่ามีบางส่วนที่ถูกรวบรวมไปโดยไม่ได้คำนึงถึงจิตใจความรู้สึกของชาวไอนุในขณะที่มีการขุดค้นและเก็บรวบรวม


รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการส่งกระดูกดังกล่าวคืนสู่แหล่งที่มาหรือชนพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและสิ่งของฯ ของชาวไอนุได้กลายเป็นกระแสในระดับโลก จึงได้ดำเนินการส่งคืนกระดูกและสิ่งของฯ แก่ชาวไอนุภายใต้ความเข้าใจและความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกระดูกและสิ่งของฯ ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ในทันทีจะได้รวบรวมไว้ที่อุโปะโปยเพื่อเป็นการแสดงถึงดวงวิญญาณอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวไอนุ และจะมีการดำเนินการจัดการอย่างเหมาะสมจนกว่าระบบการรับคืนจะพร้อม มติดังกล่าวนี้มีขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014


สถานรำลึกของอุโปะโปแห่งนี้จึงจัดสร้างขึ้นตามมติดังกล่าว และเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2019


การรับกระดูกและสิ่งของฯ คืนจากมหาวิทยาลัยได้เริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน และมีการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ดวงวิญญาณเป็นครั้งแรกโดยชาวไอนุในเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน


เราเชื่อว่าการที่ผู้คนจำนวนมากที่มาเยือนสถานที่แห่งนี้ได้เข้าใจประวัติศาสตร์เช่นนี้จะกลายเป็นรากฐานสู่สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันในอนาคต

เป็นสถานที่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นการเคารพดวงวิญญาณอันเป็นที่นับถือจากชาวไอนุ และมีการจัดการอย่างเหมาะสมจนกว่าจะเตรียมระบบการรับของชาวไอนุ โดยมีการรวบรวมอัฐิของชาวไอนุ ฯลฯ โดยอยู่ภายใต้ความเข้าใจและความร่วมมือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบนเนินสูงที่มองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบโปโรโตนี้ได้มีการเตรียมสถานที่ทำพิธีกรรมเซ่นไหว้วิญญาณ หลุมศพ และอนุสรณ์สถานตั้งอยู่

ชินนุรัปปะ อุชิ
สถานรำลึก
รายละเอียดสถานที่โดยย่อ

เวลาเปิด

วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน
เวลา 9.00 – 17.00 น.
วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม
เวลา 9.00 – 16.00 น.

วันที่ปิดทำการ

วันจันทร์รวมถึงวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 29 ธันวาคม – 3 มกราคม)
และช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 29 กุมภาพันธ์
*กรณีวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปลี่ยนไปหยุดวันธรรมดาวันถัดไปแทน
*แต่จะเปิดให้บริการในวันที่ : 1 พฤษภาคม, 10 กรกฎาคม, 14 สิงหาคม, 19 กันยายน และ 5 กุมภาพันธ์ เป็นการพิเศษ

จุดที่เปิด

1. หลุมศพ  (เฉพาะภายนอก)
2. สถานที่ทำพิธีกรรมเซ่นไหว้วิญญาณ
3. อนุสรณ์สถาน

การเดินทาง

ประมาณ 1,200 เมตรจากอุโปะโปย

ลานจอดรถ

รถยนต์ทั่วไป 66 คัน
ราคา : ฟรี

PAGE TOP