ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม

Free

อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

 • Required Time 20min
 • Capacity 272 people

“ชิโนะ เพลง/การร่ายรำ/เรื่องเล่าของไอนุ”
เป็นการแนะนำที่ครอบคลุมทั้งการร้องเพลง การร่ายรำ และการบรรเลงเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิม ฯลฯ คุณจะได้สัมผัสกับโลกแห่งการอธิษฐานขอพรของไอนุจากการแสดงที่ผสมผสานเทคโนโลยีการฉายภาพล่าสุดกับภาพวิดีโออันงดงามของฮอกไกโด
“อิโนมิ การอธิษฐานขอพร/เพลง/การร่ายรำของไอนุ”
เป็นการแนะนำที่ครอบคลุมทั้งเพลงและการร่ายรำดั้งเดิม คุณจะได้สัมผัสกับโลกทัศน์ของชาวไอนุผ่านการแสดงเรื่องราวที่มีพิธีกรรมพื้นเมือง "อิโยมันเต" เป็นท้องเรื่องหลัก ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงประเพณีตั้งแต่ในอดีตไปสู่อนาคต

Required Time 20min
Capacity 272 people
Time
11/1-3/31
Weekdays
 1. 10:30am-10:50am
 2. 11:30am-11:50am
 3. 1:30pm-1:50pm
 4. 3:30pm-3:50pm
11/1-3/31
Weekends and National Holidays
 1. 10:30am-10:50am
 2. 11:30am-11:50am
 3. 1:30pm-1:50pm
 4. 2:30pm-2:50pm
 5. 3:30pm-3:50pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit
How to take part Tickets are available at the venue from 1 hour before the start time
Available languages
Notes / Items to bring Eating and drinking are not permitted inside the hall. Photography is not permitted during performances.
All performance times listed are for Sinot. Inomi is not currently running.
PAGE TOP