ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม

Free

อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

 • Required Time 20-27 min
 • Capacity 132 people

“ชิโนะ เพลง/การร่ายรำ/เรื่องเล่าของไอนุ”
แนะนำหลากหลายข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเพลง การร่ายรำ และการบรรเลงเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิม เชิญคุณมาสัมผัสกับมุมมองต่อโลกและมุมมองต่อธรรมชาติของไอนุผ่านทางการแสดงที่มีการนำเทคนิคฉายภาพใหม่ล่าสุดและภาพสวยๆ ของฮอกไกโดเข้ามาใช้
“อิโนมิ การอธิษฐานขอพร/เพลง/การร่ายรำของไอนุ”
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองต่อโลกของไอนุกับคามุยผ่านการร่ายรำและภาพเคลื่อนไหวที่มีเรื่องราวซึ่งเน้นไปที่พิธีกรรมดั้งเดิมอย่าง “อิโยมันเตะ”
เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ตั้งเป้าหมายจะเชื่อมโยงธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนให้สืบสานต่อไปยังอนาคต

Required Time 20-27 min
Capacity 132 people
Time
10/3-10/31
Weekdays
 1. 10:30am-10:50am
 2. 11:30am-11:50am
 3. 1:30pm-1:50pm
 4. 3:30pm-3:50pm
10/3-10/31
Weekends and National Holidays
 1. 10:30am-10:50am
 2. 11:30am-11:50am
 3. 1:30pm-1:50pm
 4. 3:30pm-3:50pm
 5. 4:30pm-4:50pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit Pre‐school children (ages 5 and under) must be accompanied by a guardian
How to take part Seat tickets are available at the venue from 45 minutes before the start time.
Available languages มีเอกสารแจก (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาจีนตัวเต็ม, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring Eating, drinking and photography are not permitted inside the hall.
All performance times listed are for Sinot. Inomi is not currently running.
PAGE TOP