โปรแกรมแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

Today’s timetable announcements

There are no timetable announcements today.

Cultural Experience Program Search

Type
Venue

โปรแกรมแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

Some activities may be altered or canceled due to the weather, season or other unavoidable circumstances.

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  การชมนิทรรศการ(4/1-10/31)

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  ห้องนิทรรศการพื้นฐานจะจัดแสดงนำเสนอ 6 หัวข้อหลักในมุมมองของชนเผ่าไอนุในหัวข้อ "พวกเรา" คือ "ภาษาของเรา" "โลกของเรา" "การดำเนินชีวิตของเรา" "ประวัติศาสตร์ของเรา" "งานของเรา" และ "การแลกเปลี่ยนของเรา" ส่วนห้องนิทรรศการพิเศษจะจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ในหลากหลายหัวข้อ เช่น วัฒนธรรมไอนุ วัฒนธรรมพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นต้น

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ”(4/1-10/31)

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  สัตว์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมไอนุจะทำหน้าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไอนุและวัฒนธรรมไอนุตั้งแต่ครั้งที่มนุษยชาติได้เหยียบย่างเข้ามาในเกาะญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน โดยอธิบายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่และ

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก”(4/1-10/31)

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  วัตถุข้อมูลของชนเผ่าไอนุกว่า 1 หมื่นชิ้นได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของยุโรปและสหรัฐอเมริกา ภาพยนตร์จะได้แนะนำบรรยากาศการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่างชนเผ่าไอนุกับนักวิจัยแต่ละประเทศ

  • ศิลปะการแสดง

  การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม “ชิโนะ” / “อิเมรุ”(4/1-10/31)

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  เพลิดเพลินกับการแสดงที่หลากหลายทั้งเพลงและ
  การเต้น การเล่าเรื่อง และการใช้เครื่องดนตรี ซึ่งใช้ ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและในพิธีการ
  *แต่ละการแสดงจะมี “ชิโนะ” หรือ “อิเมรุ” ขึ้นแสดง ด้วย

  • คลิปวิดีโอ

  โปรแกรมภาพยนตร์ภายในอาคาร “คามุย ยุคาร์”(4/1-10/31)

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  มีการจัดฉายนิทานเรื่องสั้น 2 เรื่องจากตำนานต่าง ๆ ที่ไอนุเล่าขานต่อกันมา คุณจะได้สนุกสนานกับการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจไม่เพียงแค่บนจอสกรีนเท่านั้น แต่เรายังฉายภาพเคลื่อนไหวไปที่พื้นด้านล่างอีกด้วย (1) “เด็กชายผู้ปลิดชีพคามุย” (2) “เทพเจ้าในวันที่ถูกสุนัขจิ้งจอกจับได้”

  • อุโปะโปยยามค่ำคืน

  การฉายภาพกลางแจ้งและโชว์ภาพตำแหน่งแผนที่ “คามุย ชินโฟเนีย” (4/29-9/30)

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  การแสดงโปรเจคชั่นแมปปิ้งเกี่ยวกับเทพนิยาย สร้างโลกของไอนุอันน่าตื่นตาตื่นใจ สามารถเพลิดเพลินกับการแสดงไม่เหมือนใคร ที่อาศัยทั้งวีดิทัศน์ เสียง ตลอดจนต้นไม้และ วัตถุต่าง ๆ โดยรอบที่สวยเป็นประกาย

  • ศิลปะการแสดง

  ชมการแสดงเครื่องดนตรี(4/1-10/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณจะได้ชมการแสดงมุคคุริ (หีบเพลงเป่า) และทงโคริ (เครื่องสาย) สามารถสนุกกับสีสันของดนตรีเหล่านั้นได้

  • ศิลปะการแสดง

  ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  สามารถศึกษาวิธีบรรเลงมุคคุริ (หีบเพลงเป่า) ได้ ฝึกวิธีถือพื้นฐานและวิธีเปลี่ยนเสียง 3 ประเภท

  • ศิลปะการแสดง

  ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถศึกษาวิธีการบรรเลงทงโคริ (เครื่องสาย) ได้ มุ่งทำให้ท่านที่เล่นครั้งแรกก็บรรเลง ได้หนึ่งเพลง

  • อาหาร

  การสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหาร “ครัวโปโรโตะ” 《จำเป็นต้องจองล่วงหน้า》(4/1-10/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การปรุงอาหารไอนุที่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือทั้งผู้ที่ทำอาหารไม่เก่งและเด็กๆ ให้สามารถร่วมทำกิจกรรมด้วยกันได้อย่างง่ายดาย

  • อาหาร

  ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน

  คุณจะสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตและการรับประทานอาหารผ่านการสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหารภายในระยะเวลาอันสั้น

  • คลิปวิดีโอ

  ชมวีดิทัศน์ “คามุยอายส์”(4/1-10/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์
  • -Annex

  คุณจะสามารถสัมผัสกับโลกที่มองเห็นผ่านมุม มองของสัตว์ที่ได้รับการยกให้เป็นคามุย (เทพเจ้า) ในวัฒนธรรมไอนุด้วยภาพวิดีโอมุมกว้าง ทั้งด้านบน ล่าง ซ้าย ขวา

  • งานฝีมือ

  ชื่นชมงานฝีมือ(4/1-10/31)

  • เวิร์คช็อป

  การสาธิตพร้อมการจัดแสดงเกี่ยวกับกรรมวิธีต่าง ๆของงานฝีมือไอนุโดยสามารถรับชมบรรยากาศการผลิต และเพลิดเพลินไปกับการพูดคุยกับผู้สาธิต

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”(4/1-10/31)

  • เวิร์คช็อป

  สามารถปักผ้าลวดลายไอนุลงบนชิ้นงานที่คุณเลือกจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”(4/1-10/31)

  • เวิร์คช็อป

  สามารถแกะสลักลวดลายไอนุลงบนที่รองแก้วหรือที่ตั้งสมาร์ทโฟนที่ทำจากไม้ในแบบเฉพาะของตัวเอง

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ “อุปัสคุมะ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Poro cise (Big House)

  ฟังคำอธิบายเกี่ยวกับการอาศัยในโคะตัน พร้อมกับสัมผัสวัฒนธรรมไอนุที่สืบทอดกันมา เช่น เพลง การเต้น ฯลฯ

  • ศิลปะการแสดง

  การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน “นิวซาร์อัน โระ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Poro cise (Big House)

  จะมีการสาธิตเล่านิทาน เพลงบทกลอน ฯลฯ ที่เล่าถึงชีวิตประจำวันขณะนั่งล้อมรอบเตาไฟ

  • คิดส์โปรแกรม

  สัมผัสศิลปะการแสดง “อุโปะโปะอะกิโระ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน

  อุโปะโปย แปลว่า หลายคนร่วมร้องเพลง มาเชื่อมสัมพันธ์ด้วยการร้องเพลงดั้งเดิมของไอนุ “อุโปะโปะ” กัน!

  • คิดส์โปรแกรม

  กิจกรรมสำหรับครอบครัว “โรงละครปง”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Sinot cise (Activity House)

  เราจะแนะนำความเชื่อมโยงระหว่างคามุยกับไอนุ ชีวิตในอดีต และปัจจุบันผ่านละครกระดาษอย่างเข้าใจง่าย

  • ภาษาของเรา

  กิจกรรมภาษาไอนุ “พิรกะ! บิงโก อะกิโระ” (4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Sinot cise (Activity House)

  แนะนำภาษาไอนุอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับการเล่นเกมบิงโกแบบเฉพาะนอกจากนี้เรายังได้จัดเตรียมของขวัญสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

  • ภาษาของเรา

  โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาไอนุ “ไอนุยตัก อาริ อายร์ โร”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Sinot cise (Activity House)

  แนะนำภาษาไอนุที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้การออกเสียง สำเนียง และอื่น ๆ ที่จำเป็นในภาษาไอนุ นอกจากนี้เรายังได้จัดเตรียมของขวัญสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การอธิบายและการสาธิตเรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น(พฤษภาคม-กันยายน)

  • โคะตัน
  • -Beach Area

  อธิบายพร้อมแสดงการใช้งานและวิธีควบคุมชิป (เรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น)

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  กิจกรรมคันธนูและลูกศร “อะคุชิโนะ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Outdoor

  เป็นการละเล่นที่ใช้ธนูซึ่งสืบทอดกันมาในไอนุ และเนื่องจากใช้ลูกศรที่ปลอดภัยและปลายทู่ไม่ว่าใครก็สามารถร่วมสนุกได้

体験施設

ตารางสรุปโปรแกรม

PAGE TOP