โปรแกรมแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

Today’s timetable announcements

There are currently no announcements regarding today’s timetable.

Cultural Experience Program Search

Type
Venue

โปรแกรมแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

เนื่องด้วยสภาพอากาศ สภาพฤดูกาล และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จึงอาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบางส่วน เช่น รายละเอียดในโปรแกรม ฯลฯ

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  การชมนิทรรศการ(4/1-10/31)

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  ห้องนิทรรศการพื้นฐานจะจัดแสดงนำเสนอ 6 หัวข้อหลักในมุมมองของชนเผ่าไอนุในหัวข้อ "พวกเรา" คือ "ภาษาของเรา" "โลกของเรา" "การดำเนินชีวิตของเรา" "ประวัติศาสตร์ของเรา" "งานของเรา" และ "การแลกเปลี่ยนของเรา" ส่วนห้องนิทรรศการพิเศษจะจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ในหลากหลายหัวข้อ เช่น วัฒนธรรมไอนุ วัฒนธรรมพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นต้น

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ”(4/1-10/31)

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  สัตว์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมไอนุจะทำหน้าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไอนุและวัฒนธรรมไอนุตั้งแต่ครั้งที่มนุษยชาติได้เหยียบย่างเข้ามาในเกาะญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน โดยอธิบายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่และ

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก”(4/1-10/31)

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  วัตถุข้อมูลของชนเผ่าไอนุกว่า 1 หมื่นชิ้นได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของยุโรปและสหรัฐอเมริกา ภาพยนตร์จะได้แนะนำบรรยากาศการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่างชนเผ่าไอนุกับนักวิจัยแต่ละประเทศ

  • ศิลปะการแสดง

  การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม(4/1-10/31)

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  “ชิโนะ เพลง/การร่ายรำ/เรื่องเล่าของไอนุ”
  เป็นการแนะนำที่ครอบคลุมทั้งการร้องเพลง การร่ายรำ และการบรรเลงเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิม ฯลฯ จากการแสดงที่ผสมผสานเทคโนโลยีการฉายภาพล่าสุดกับภาพวิดีโออันงดงามของฮอกไกโด

  “อิโนมิ การอธิษฐานขอพร/เพลง/การร่ายรำของไอนุ”
  เป็นการแนะนำที่ครอบคลุมทั้งเพลงและการร่ายรำดั้งเดิม ผ่านการแสดงเรื่องราวที่มีพิธีกรรมพื้นเมือง ""อิโยมันเต"" เป็นท้องเรื่องหลัก ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงประเพณีตั้งแต่ในอดีตไปสู่อนาคต

  • คลิปวิดีโอ

  โปรแกรมภาพยนตร์ภายในอาคาร “คามุย ยุคาร์”(4/1-10/31)

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  มีการจัดฉายนิทานเรื่องสั้น 2 เรื่องจากตำนานต่าง ๆ ที่ไอนุเล่าขานต่อกันมา คุณจะได้สนุกสนานกับการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจไม่เพียงแค่บนจอสกรีนเท่านั้น แต่เรายังฉายภาพเคลื่อนไหวไปที่พื้นด้านล่างอีกด้วย (นิทานเรื่อง)① "เด็กชายผู้ปลิดชีพคามุย" และ ②"เทพเจ้าในวันที่ถูกสุนัขจิ้งจอกจับได้

  • อุโปะโปยยามค่ำคืน

  การฉายภาพกลางแจ้งและโชว์ภาพตำแหน่งแผนที่ “คามุย ชินโฟเนีย” (4/29-10/31)

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  มีการจัดแสดงตำนานการสร้างโลกที่ไอนุเล่าขานกันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจด้วยโปรเจกชันแมปปิ้ง คุณจึงจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงอันไม่เหมือนใครซึ่งเชื่อมโยงภาพ เสียง ของประดับที่ส่องแสงสว่าง และต้นไม้เข้าด้วยกัน

  • ศิลปะการแสดง

  ชมการแสดงเครื่องดนตรี(4/1-10/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณจะได้ชมการแสดงพร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับมุคคุริ (หีบเพลงเป่า) และทงโคริ (เครื่องสาย)

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ “อุปัสคุมะ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Poro cise (Big House)

  คุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมไอนุจากอุปัสคุมะ (ผ่านการบอกเล่า) เช่น จากเพลงและการร่ายรำที่ถ่ายทอดมาจากการบรรยายวิถีชีวิตของโคะตันเป็นหลัก

  • ศิลปะการแสดง

  กิจกรรมประดิษฐ์มุคคุริ “มุคคุริ อาการ์ โร”(4/1-10/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถประดิษฐ์มุคคุริ (หีบเพลงเป่า) ด้วยสิ่วแกะสลัก และศึกษากลไกการทำงานและวิธีบรรเลง * เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จึงงดกิจกรรมการบรรเลงที่ใช้ปากสัมผัสกับมุคคุริ

  • งานฝีมือ

  ชื่นชมงานฝีมือ(4/1-10/31)

  • เวิร์คช็อป

  การสาธิตพร้อมการจัดแสดงเกี่ยวกับกรรมวิธีต่าง ๆของงานฝีมือไอนุโดยสามารถรับชมบรรยากาศการผลิต และเพลิดเพลินไปกับการพูดคุยกับผู้สาธิต

  • ศิลปะการแสดง

  การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน “นิวซาร์อัน โระ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Poro cise (Big House)

  จะมีการสาธิตเล่านิทาน เพลงบทกลอน ฯลฯ ที่เล่าถึงชีวิตประจำวันขณะนั่งล้อมรอบเตาไฟ

  • คิดส์โปรแกรม

  กิจกรรมสำหรับครอบครัว “โรงละครปง”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Sinot cise (Activity House)

  เราจะแนะนำความเชื่อมโยงระหว่างคามุยกับไอนุ ชีวิตในอดีต และปัจจุบันผ่านละครกระดาษอย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย

  • ภาษาของเรา

  กิจกรรมภาษาไอนุ “พิรกะ! บิงโก อะกิโระ” (4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Sinot cise (Activity House)

  สามารถมาเล่นเกมบิงโกในแบบออริจินัลเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมไอนุและภาษาไอนุ นอกจากนี้เรายังได้จัดเตรียมของขวัญสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

  • ภาษาของเรา

  โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาไอนุ “ไอนุยตัก อาริ อายร์ โร”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Sinot cise (Activity House)

  แนะนำภาษาไอนุที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้การออกเสียง สำเนียง และอื่น ๆ ที่จำเป็นในภาษาไอนุ นอกจากนี้เรายังได้จัดเตรียมของขวัญสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

  • ศิลปะการแสดง

  ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Pon cise (Small House)

  คุณสามารถศึกษาวิธีบรรเลงมุคคุริ (หีบเพลงเป่า)ได้ *เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จึงงดกิจกรรมการบรรเลงที่ใช้ปากสัมผัสกับมุคคุริ

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การแนะนำพืชพันธุ์และการดำเนินชีวิต “ชิคุนิ โอรุเป”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Outdoor

  ขณะที่ชื่นชมต้นไม้โคะตันแบบดั้งเดิมนั้น จะมีการแนะนำวิธีการใช้พืชพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย พิธีกรรม และอื่น ๆไปพร้อมๆกัน

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การแนะนำพืชพันธุ์และการดำเนินชีวิต “แนะนำข้อมูลต้นไม้โคะตัน” 《จำเป็นต้องจองล่วงหน้า》(4/1-10/31)

  • บริเวณรอบอุโปะโปย

  ชื่นชมพรรณไม้ประมาณ 10 สายพันธุ์ที่บานสะพรั่งขณะเยี่ย มชมสถานที่แนะนำ ไปพร้อมกันกับการแนะนำเรื่องราว และวิธีการใช้พืชพันธุ์ที่เกี่ ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย พิธีกรรม และอื่น ๆ

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”(4/1-10/31)

  • เวิร์คช็อป

  สามารถปักผ้าลวดลายไอนุลงบนชิ้นงานที่คุณเลือกจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

  • ศิลปะการแสดง

  ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถศึกษาวิธีการบรรเลงทงโคริ (เครื่องสาย)ได้

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  กิจกรรมคันธนูและลูกศร “อะคุชิโนะ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Outdoor

  อะคุชิโนะคือการศึกษาวิธีใช้คันธนูและลูกศร และเนื่องจากใช้ลูกศรที่ปลอดภัยและปลายทู่ไม่ว่าใครก็สามารถร่วมสนุกได้

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การอธิบายและการสาธิตเรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น(พฤษภาคม-กันยายน)

  • โคะตัน
  • -Beach Area

  การแสดงพร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและใช้งานเรือ (เรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น)

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”(4/1-10/31)

  • เวิร์คช็อป

  สามารถแกะสลักลวดลายไอนุลงบนที่ตั้งสมาร์ทโฟนที่ทำจากไม้ดั้งเดิม

  • อาหาร

  การสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหาร “ครัวโปโรโตะ” 《จำเป็นต้องจองล่วงหน้า》(4/1-10/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การปรุงอาหารไอนุที่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือทั้งผู้ที่ทำอาหารไม่เก่งและเด็กๆ ให้สามารถร่วมทำกิจกรรมด้วยกันได้อย่างง่ายดาย

  • อาหาร

  ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน

  คุณจะสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตและการรับประทานอาหารผ่านการสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหารภายในระยะเวลาอันสั้น

  • คลิปวิดีโอ

  ประสบการณ์ภาพยนตร์บนหน้าจอทรงโดมครึ่งวงกลม “คามุยอายส์”(4/1-10/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์
  • -Annex

  คุณจะสามารถสัมผัสกับโลกที่มองเห็นผ่านมุมมองของสัตว์ที่ได้รับการยกให้เป็นคามุย (เทพเจ้า) ในวัฒนธรรมไอนุด้วยภาพวิดีโอมุมกว้างทั้งด้านบน ล่าง ซ้าย ขวาบนหน้าจอรูปโดมครึ่งวงกลม

体験施設

ตารางสรุปโปรแกรม

PAGE TOP