โปรแกรมแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

Cultural Experience Program Search

Type
Venue

โปรแกรมแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์( 11/1- )

เนื่องด้วยสภาพอากาศ สภาพฤดูกาล และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จึงอาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบางส่วน เช่น รายละเอียดในโปรแกรม ฯลฯ

現在該当する体験プログラムはありません。

体験施設

ตารางสรุปโปรแกรม

PAGE TOP