โปรแกรมแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

Cultural Experience Program Search

Type
Venue

โปรแกรมแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์( 9/1-10/31 )

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  Exhibits

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  ในห้องจัดแสดงนิทรรศการทั่วไป จะแนะนำ 6 ประเภทหลักจากมุมมองของชาวไอนุ ส่วนในห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ ท่านสามารถรับชมนิทรรศการพิเศษระลึกถึงการเปิดพิพิธภัณฑ์

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  บอกเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไอนุและวัฒนธรรมไอนุตั้งแต่ครั้งที่มนุษยชาติได้เหยียบย่างเข้ามาในเกาะญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน, อธิบายอย่างเข้าใจได้โดยง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยมีรูปแบบการอธิบายโดยสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับวัฒนธรรมไอนุคือนกฮูกชิมะฟุคุโร, เหยี่ยวโอวาชิ, นกเอโตะพิริคะ

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ชนเผ่าไอนุได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง วัสดุข้อมูลของชนเผ่าไอนุกว่า 1 หมื่นชิ้นได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของยุโรปและอเมริกา ขอแนะนำบรรยากาศของการจัดนิทรรศการวัสดุข้อมูลที่พิพิธภัณฑ์ของรัสเซีย, เยอรมันตะวันตก, อเมริกาและอังกฤษและแนะนำถึงความเกี่ยวข้องของชนเผ่าไอนุกับนักวิจัยของแต่ละประเทศในปัจจุบัน

  • คลิปวิดีโอ

  Indoor Films: Kamuy Yukar

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  Enjoy two short films based on Ainu legends, with dynamic projection that makes use of the floor too.

  • ศิลปะการแสดง

  การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  “ชิโนะ เพลง/การร่ายรำ/เรื่องเล่าของไอนุ”
  แนะนำหลากหลายข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเพลง การร่ายรำ และการบรรเลงเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิม เชิญคุณมาสัมผัสกับมุมมองต่อโลกและมุมมองต่อธรรมชาติของไอนุผ่านทางการแสดงที่มีการนำเทคนิคฉายภาพใหม่ล่าสุดและภาพสวยๆ ของฮอกไกโดเข้ามาใช้
  “อิโนมิ การอธิษฐานขอพร/เพลง/การร่ายรำของไอนุ”
  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองต่อโลกของไอนุกับคามุยผ่านการร่ายรำและภาพเคลื่อนไหวที่มีเรื่องราวซึ่งเน้นไปที่พิธีกรรมดั้งเดิมอย่าง “อิโยมันเตะ”
  เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ตั้งเป้าหมายจะเชื่อมโยงธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนให้สืบสานต่อไปยังอนาคต

  • อุโปะโปยยามค่ำคืน

  การฉายภาพกลางแจ้งและโชว์ภาพตำแหน่งแผนที่ คามุย ชินโฟเนีย

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  The creation myth told by the Ainu is brought to life in a dynamic projection mapping show. Enjoy a unique production that combines video, sound, shimmering objects and trees.

  • ศิลปะการแสดง

  ชมการแสดงเครื่องดนตรี

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  สามารถดื่มด่ำกับเสียงดนตรีที่เล่นโดยเจ้าหน้าที่พร้อมคำบรรยายเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่เป็นตัวแทนของชาวไอนุมุกขุริและทงโคริ

  • ภาษาของเรา

  การแสดงหุ่นกระดาษขนาดเล็ก “โรงละครปง”

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  สามารถทำความคุ้นเคยกับภาษาไอนุโดยการอ่านและฟังเทพนิยายฉบับภาษาไอนุหรือการแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับไอนุผ่านการแสดงหุ่นกระดาษแบบดั้งเดิม

  • คลิปวิดีโอ

  ประสบการณ์ภาพยนตร์บนหน้าจอทรงโดมครึ่งวงกลม “คามุยอายส์”

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  The Ainu people have a close connection to animals and view them as spirit-deities (kamuy). See how kamuy view the world in a projection on a semicircular dome. With a 180-degree view vertically and horizontally, you’ll feel as if you’re running wild amid Hokkaido’s abundant nature yourself.

  • งานฝีมือ

  Traditional Craft Demonstrations (Woodcarving)

  • เวิร์คช็อป

  งานฝีมือของผู้ชาย อคไคคาราเปะ แนะนำเสน่ห์ของงานฝีมือที่มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น แกะสลัก ตัด ขูด เจาะ ดัดโค้ง ผ่านการอธิบายและภาพวิดีโอ

  • งานฝีมือ

  Traditional Craft Demonstrations (Weaving/Embroidery/Knitting)

  • เวิร์คช็อป

  งานฝีมือของผู้หญิงเมโนโกะคาราเปะ แนะนำเสน่ห์ของงานฝีมือที่ใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การทอ เย็บ ถัก เป็นต้น ผ่านการอธิบายและภาพวิดีโอ

  • ศิลปะการแสดง

  Ainu Singing and Dancing

  • เวทีลานกว้างจิคิซานิ

  เพลงและการเต้นรำของชาวไอนุ ถูกนำมาใช้แสดงเพื่อการเฉลิมฉลองหรืองานพิธีกรรม แนะนำศิลปะการแสดงของชาวไอนุ เช่น การแสดงเครื่องดนตรี การรำธนู การรำนกกระเรียน ที่สืบทอดการฟ้อนรำแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นอื่น ๆ

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  อธิบายวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไอนุ “เล่าเรื่องโคะตัน”

  • โคะตัน

  ที่โคะตันหมู่บ้านดั้งเดิมที่สร้างขึ้นมาใหม่ จะมีการอธิบายชีวิตประจำวันของชาวไอนุที่มีศูนย์กลางอยู่ที่จิเสะเขตพื้นที่ชิราโออิและความสัมพันธ์กับคามุย (เทพเจ้า)

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  “TureppoN” คืออะไร

  • โคะตัน

  Learn about turep (giant lily bulbs) and their role in the lives of the Ainu based on TureppoN, the mascot of Upopoy. TureppoN herself might even make an appearance!

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  Spring-bow Demonstration and Talk

  • โคะตัน

  กับดักและคันธนูที่ชาวไอนุใช้ล่าสัตว์ สาธิตพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานให้ตรงกับสัตว์ที่ถูกจับ เช่น กลไกของเครื่องมือไปจนถึงสถานที่ที่จะใช้งาน เป็นต้น

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  Dugout Canoe Demonstration and Talk

  • โคะตัน

  รับฟังคำอธิบายจิปุ (เรือไม้) ที่สร้างขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของอุโปะโปยที่ลอยล่องในทะเลสาบโปโรโตพร้อมชมทิวทัศน์การใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวไอนุ

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  See Inside a Cise

  • โคะตัน

  As you look inside a traditional Ainu house (cise), you’ll hear audio explanations about household traditions, connections with spirit-deities (kamuy) and items such as traditional clothing and valuable items.

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  Cise Building Exhibition

  • โคะตัน

  See reconstructions of cise (houses), built using traditional architectural techniques. This exhibition offers an up-close view of a cise, including the interior, the thatched roof and columns that cannot usually be seen.

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  แนะนำข้อมูลต้นไม้

  • สนามกลางแจ้ง

  รับฟังการบรรยายถึงวิธีการนำพืชพรรณไปใช้กับเสื้อผ้า อาหาร การอยู่อาศัยและพิธีการต่างๆ รวมทั้งเพลงหรือตำนานที่เกี่ยวกับต้นไม้ พร้อมกับรับชมธรรมชาติภายในสวน* โปรดสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการชมธรรมชาติ

体験施設

ตารางสรุปโปรแกรม

PAGE TOP