โปรแกรมแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

Today’s timetable announcements

Timetable announcements are currently only available in Japanese.
We apologize for any inconvenience caused.

Cultural Experience Program Search

Type
Venue

โปรแกรมแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

Some activities may be altered or canceled due to the weather, season or other unavoidable circumstances.

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  การชมนิทรรศการ(11/1-3/31)

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  ห้องนิทรรศการพื้นฐานจะจัดแสดงนำเสนอ 6 หัวข้อหลักในมุมมองของชนเผ่าไอนุในหัวข้อ "พวกเรา" คือ "ภาษาของเรา" "โลกของเรา" "การดำเนินชีวิตของเรา" "ประวัติศาสตร์ของเรา" "งานของเรา" และ "การแลกเปลี่ยนของเรา" ส่วนห้องนิทรรศการพิเศษจะจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ในหลากหลายหัวข้อ เช่น วัฒนธรรมไอนุ วัฒนธรรมพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นต้น

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ”(11/1-3/31)

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  สัตว์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมไอนุจะทำหน้าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไอนุและวัฒนธรรมไอนุตั้งแต่ครั้งที่มนุษยชาติได้เหยียบย่างเข้ามาในเกาะญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน โดยอธิบายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่

  และ

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก”(11/1-3/31)

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  วัตถุข้อมูลของชนเผ่าไอนุกว่า 1 หมื่นชิ้นได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของยุโรปและสหรัฐอเมริกา ภาพยนตร์จะได้แนะนำบรรยากาศการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่างชนเผ่าไอนุกับนักวิจัยแต่ละประเทศ

  • ศิลปะการแสดง

  การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม(11/1-3/31)

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  “ชิโนะ เพลง/การร่ายรำ/เรื่องเล่าของไอนุ”
  เป็นการแนะนำที่ครอบคลุมทั้งการร้องเพลง การร่ายรำ และการบรรเลงเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิม ฯลฯ คุณจะได้สัมผัสกับโลกแห่งการอธิษฐานขอพรของไอนุจากการแสดงที่ผสมผสานเทคโนโลยีการฉายภาพล่าสุดกับภาพวิดีโออันงดงามของฮอกไกโด
  “อิโนมิ การอธิษฐานขอพร/เพลง/การร่ายรำของไอนุ”
  เป็นการแนะนำที่ครอบคลุมทั้งเพลงและการร่ายรำดั้งเดิม คุณจะได้สัมผัสกับโลกทัศน์ของชาวไอนุผ่านการแสดงเรื่องราวที่มีพิธีกรรมพื้นเมือง "อิโยมันเต" เป็นท้องเรื่องหลัก ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงประเพณีตั้งแต่ในอดีตไปสู่อนาคต

  • คลิปวิดีโอ

  โปรแกรมภาพยนตร์ภายในอาคาร “คามุย ยุคาร(11/1-3/31)

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  มีการจัดฉายนิทานเรื่องสั้น 2 เรื่องจากตำนานต่าง ๆ ที่ไอนุเล่าขานต่อกันมา คุณจะได้สนุกสนานกับการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจไม่เพียงแค่บนจอสกรีนเท่านั้น แต่เรายังฉายภาพเคลื่อนไหวไปที่พื้นด้านล่างอีกด้วย (นิทานเรื่อง) "เด็กชายผู้ปลิดชีพคามุย" และ "เทพเจ้าในวันที่ถูกสุนัขจิ้งจอกจับได้"

  • ศิลปะการแสดง

  ชมการแสดงเครื่องดนตรี(11/1-3/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณจะได้ชมการแสดงมุคคุริ (หีบเพลงเป่า) และทงโคริ (เครื่องสาย) สามารถสนุกกับสีสันของดนตรีเหล่านั้นได้

  • ศิลปะการแสดง

  กิจกรรมประดิษฐ์มุคคุริ “มุคคุริ อาการ์ โร”(11/1-3/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถประดิษฐ์มุคคุริ (หีบเพลงเป่า) ด้วยสิ่วแกะสลัก และศึกษากลไกการทำงานและวิธีบรรเลง * เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จึงงดกิจกรรมการบรรเลงที่ใช้ปากสัมผัสกับมุคคุริ

  • ศิลปะการแสดง

  ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”(11/1-3/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถศึกษาวิธีการบรรเลงทงโคริ (เครื่องสาย) ได้ มุ่งทำให้ท่านที่เล่นครั้งแรกก็บรรเลงได้หนึ่งเพลง

  • อาหาร

  การสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหาร “ครัวโปโรโตะ” (จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)(11/1-3/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการปรุงและทดลองชิมอาหารไอนุที่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล กิจกรรมปรุงและทดลองชิมจะใช้ผ้ากันเปื้อนและผ้าโพกศีรษะบันดานะแบบออริจินัล ซึ่งจะมีการอธิบายเกี่ยวกับอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารด้วย

  • อาหาร

  ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”(11/1-3/31)

  • โคะตัน

  คุณจะสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารของไอนุ ผ่านการสัมผัสประสบการณ์กการปรุงอาหาร เช่น ชิโตะ (ดังโงะ) ฯลฯ และประสบการณ์การรับประทานอาหารจริง ๆ

  • คลิปวิดีโอ

  ประสบการณ์ภาพยนตร์บนหน้าจอทรงโดมครึ่งวงกลม “คามุยอายส์”(11/1-3/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณจะสามารถสัมผัสกับโลกที่มองเห็นผ่านมุมมองของสัตว์ที่ได้รับการยกให้เป็นคามุย (เทพเจ้า) ในวัฒนธรรมไอนุด้วยภาพวิดีโอมุมกว้างทั้งด้านบน ล่าง ซ้าย ขวาบนหน้าจอรูปโดมครึ่งวงกลม

  • งานฝีมือ

  ชื่นชมงานฝีมือ(11/1-3/31)

  • เวิร์คช็อป

  การสาธิตพร้อมการจัดแสดงเกี่ยวกับกรรมวิธีต่าง ๆ ของอคไคคาราเปะ (งานฝีมือของผู้ชาย) และเมโนโกะคาราเปะ (งานฝีมือของผู้หญิง) โดยสามารถรับชมบรรยากาศการผลิต พร้อมทั้งฟังเรื่องราวของช่างฝีมือผู้สร้างผลงาน

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”(11/1-3/31)

  • เวิร์คช็อป

  คุณสามารถรับฟังคำอธิบายเกี่ยวกับเมโนโกะคาราเปะ (งานฝีมือของผู้หญิง) พร้อมกับปักผ้าลวดลายไอนุลงบนชิ้นงานที่คุณเลือกจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”(11/1-3/31)

  • เวิร์คช็อป

  สามารถแกะสลักลวดลายไอนุลงบนที่รองแก้วหรือที่ตั้งสมาร์ทโฟนที่ทำจากไม้ดั้งเดิม

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ “อุปัสคุมะ”(11/1-3/31)

  • โคะตัน
  • -Poro cise (Big House)

  แนะนำเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในโคะตัน (หมู่บ้าน) และศิลปะที่สืบทอดกันมา ในจิเสะ (ที่อยู่อาศัย) ที่สามารถมาสัมผัสบรรยากาสการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมได้

  • ศิลปะการแสดง

  การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน นิวซาร์อัน โระ(11/1-3/31)

  • โคะตัน

  วรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้านซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ชาวไอนุได้สืบต่อกันมา คุณจะได้นั่งล้อมรอบเตาไฟในจิเสะ (ที่อยู่อาศัย) และสามารถเพลิดเพลินไปกับนิทาน
  เพลงบทกลอน ฯลฯ ที่เล่าถึงชีวิตประจำวัน

  • คิดส์โปรแกรม

  กิจกรรมสำหรับครอบครัว “โรงละครปง”(11/1-3/31)

  • โคะตัน

  เราจะแนะนำความเชื่อมโยงระหว่างคามุยกับไอนุ ชีวิตในอดีต และปัจจุบันผ่านละครกระดาษอย่างเข้าใจง่าย

  • คิดส์โปรแกรม

  กิจกรรมภาษาไอนุ “พิรกะ! บิงโก อะกิโระ” (11/1-3/31)

  • โคะตัน

  แนะนำภาษาไอนุอย่างสนุกสนานไปพร้อมกการับเล่นเกมบิงโกแบบเฉพาะ
  นอกจากนี้เรายังได้จัดเตรียมของขวัญสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

  • ภาษาของเรา

  โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาไอนุ “ไอนุยตัก อาริ อายร์ โร”(11/1-3/31)

  • โคะตัน

  แนะนำภาษาไอนุที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้การออกเสียง สำเนียง และอื่น ๆ ที่จำเป็นในภาษาไอนุ นอกจากนี้เรายังได้จัดเตรียมของขวัญสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

  • ศิลปะการแสดง

  ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”(11/1-3/31)

  • โคะตัน

  สามารถสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงเพลงระหว่างสัมผัสกับเสียงของเครื่องเป่ามุคคุริของไอนุได้ สามารถนำเครื่องดนตรีกลับบ้านได้
  * เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ขณะนี้จึงของดการสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงดนตรีโดยการเป่าเครื่องเป่ามุคคุริ

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การแนะนำพืชพันธุ์และการดำเนินชีวิต “ชิคุนิ โอรุเป”(11/1-3/31)

  • โคะตัน
  • -Pon cise (Small House)

  แนะนำวิธีใช้พืชในการนุ่งห่ม รับประทาน อยู่อาศัย พิธีการ ฯลฯ รวมถึงเรื่องราวต่าง ๆ และหากสภาพอากาศ ฯลฯ อำนวย จะแนะนำการชมต้นไม้กลางแจ้ง ในช่วงหิมะสะสมมากจะแนะนำกูจะ (กระท่อมล่าสัตว์) ด้วย

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  กิจกรรมคันธนูและลูกศร “อะคุชิโนะ”(11/1-3/31)

  • โคะตัน
  • -Outdoor

  เป็นการละเล่นที่ใช้ธนูซึ่งสืบทอดกันมาในไอนุ และเนื่องจากใช้ลูกศรที่ปลอดภัยและปลายทู่ไม่ว่าใครก็สามารถร่วมสนุกได้

体験施設

ตารางสรุปโปรแกรม

PAGE TOP