โปรแกรมแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

Cultural Experience Program Search

Type
Venue

โปรแกรมแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

เนื่องด้วยสภาพอากาศ สภาพฤดูกาล และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จึงอาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบางส่วน เช่น รายละเอียดในโปรแกรม ฯลฯ

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  การชมนิทรรศการ

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  ห้องนิทรรศการพื้นฐานจะจัดแสดงนำเสนอ 6 หัวข้อหลักในมุมมองของชนเผ่าไอนุในหัวข้อ "พวกเรา" คือ "ภาษาของเรา" "โลกของเรา" "การดำเนินชีวิตของเรา" "ประวัติศาสตร์ของเรา" "งานของเรา" และ "การแลกเปลี่ยนของเรา" ส่วนห้องนิทรรศการพิเศษจะจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ในหลากหลายหัวข้อ เช่น วัฒนธรรมไอนุ วัฒนธรรมพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นต้น

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ”

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  สัตว์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมไอนุจะทำหน้าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไอนุและวัฒนธรรมไอนุตั้งแต่ครั้งที่มนุษยชาติได้เหยียบย่างเข้ามาในเกาะญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน โดยอธิบายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่

  และ

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก”

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  วัตถุข้อมูลของชนเผ่าไอนุกว่า 1 หมื่นชิ้นได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของยุโรปและสหรัฐอเมริกา ภาพยนตร์จะได้แนะนำบรรยากาศการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่างชนเผ่าไอนุกับนักวิจัยแต่ละประเทศ

  • คลิปวิดีโอ

  โปรแกรมภาพยนตร์ภายในอาคาร “คามุย ยุคาร์”

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  มีการจัดฉายนิทานเรื่องสั้น 2 เรื่องจากตำนานต่าง ๆ ที่ไอนุเล่าขานต่อกันมา คุณจะได้สนุกสนานกับการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจไม่เพียงแค่บนจอสกรีนเท่านั้น แต่เรายังฉายภาพเคลื่อนไหวไปที่พื้นด้านล่างอีกด้วย (นิทานเรื่อง) "เด็กชายผู้ปลิดชีพคามุย" และ "เทพเจ้าในวันที่ถูกสุนัขจิ้งจอกจับได้"

  • ศิลปะการแสดง

  การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  “ชิโนะ เพลง/การร่ายรำ/เรื่องเล่าของไอนุ”
  เป็นการแนะนำที่ครอบคลุมทั้งการร้องเพลง การร่ายรำ และการบรรเลงเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิม ฯลฯ คุณจะได้สัมผัสกับโลกแห่งการอธิษฐานขอพรของไอนุจากการแสดงที่ผสมผสานเทคโนโลยีการฉายภาพล่าสุดกับภาพวิดีโออันงดงามของฮอกไกโด
  “อิโนมิ การอธิษฐานขอพร/เพลง/การร่ายรำของไอนุ”
  เป็นการแนะนำที่ครอบคลุมทั้งเพลงและการร่ายรำดั้งเดิม คุณจะได้สัมผัสกับโลกทัศน์ของชาวไอนุผ่านการแสดงเรื่องราวที่มีพิธีกรรมพื้นเมือง "อิโยมันเต" เป็นท้องเรื่องหลัก ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงประเพณีตั้งแต่ในอดีตไปสู่อนาคต

  • ศิลปะการแสดง

  ชมการแสดงเครื่องดนตรี

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณจะได้ชมการแสดงพร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับมุคคุริ (หีบเพลงเป่า) และทงโคริ (เครื่องสาย) ตลอดจนเพลิดเพลินไปกับเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

  • ศิลปะการแสดง

  ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  สามารถสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงเพลงระหว่างสัมผัสกับเสียงของเครื่องเป่ามุคคุริของไอนุได้ สามารถนำเครื่องดนตรีกลับบ้านได้
  * เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ขณะนี้จึงของดการสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงดนตรีโดยการเป่าเครื่องเป่ามุคคุริ

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  โปรแกรมต้อนรับ “อูเวรังการาป”

  • เวทีลานกว้างจิคิซานิ

  คุณจะได้รับการต้อนรับทักทายจากอุโปะโปยโดยที่คุณจะได้รับชมการแสดงร่ายรำ การบรรเลงดนตรี การแนะนำโปรแกรมและจุดที่น่าเข้าชมต่าง ๆ บนเวทีกลางแจ้งที่มีทะเลสาบโปโรโตะอันกว้างใหญ่งดงามต่อหน้าเป็นฉากหลัง

  • ศิลปะการแสดง

  กิจกรรมประดิษฐ์มุคคุริ “มุคคุริ อาการ์ โร”

  • เวิร์คช็อป

  ประดิษฐ์เครื่องเป่ามุคคุริของไอนุด้วยมีดแกะสลัก และเรียนรู้วิธีการเป่ากับวิธีบรรเลง สามารถนำเครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์แล้วกลับบ้านได้
  * เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ขณะนี้จึงของดการสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงดนตรีโดยการเป่าเครื่องเป่ามุคคุริ

  • ภาษาของเรา

  โปรแกรมสำหรับเด็ก “โรงละครปง”

  • โคะตัน

  เป็นการแนะนำนิทานเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาในแต่ละท้องถิ่น วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต ภาษาไอนุ ฯลฯ ให้คุณได้เพลิดเพลินผ่านภาพวาดประกอบ การแสดงละคร และการเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถสนุกสนานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

  • คลิปวิดีโอ

  ประสบการณ์ภาพยนตร์บนหน้าจอทรงโดมครึ่งวงกลม “คามุยอายส์”

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณจะสามารถสัมผัสกับโลกที่มองเห็นผ่านมุมมองของสัตว์ที่ได้รับการยกให้เป็นคามุย (เทพเจ้า) ในวัฒนธรรมไอนุด้วยภาพวิดีโอมุมกว้างทั้งด้านบน ล่าง ซ้าย ขวาบนหน้าจอรูปโดมครึ่งวงกลม

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การแนะนำพืชพันธุ์และการดำเนินชีวิต “แนะนำข้อมูลต้นไม้โคะตัน”

  • สนามกลางแจ้ง

  รับฟังการบรรยายถึงวิธีการนำพืชพรรณไปใช้กับเสื้อผ้า อาหาร การอยู่อาศัยและพิธีการต่างๆ รวมทั้งเพลงหรือตำนานที่เกี่ยวกับต้นไม้ พร้อมกับรับชมธรรมชาติภายในสวน* โปรดสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการชมธรรมชาติ

  • งานฝีมือ

  ชื่นชมงานฝีมือ

  • เวิร์คช็อป

  คุณจะสามารถชมเสน่ห์งานฝีมือผ่านคำอธิบายและภาพวิดีโอเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ของอคไคคาราเปะ (งานฝีมือของผู้ชาย) และเมโนโกะคาราเปะ (งานฝีมือของผู้หญิง)

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”

  • เวิร์คช็อป

  คุณจะได้ประดิษฐ์แท่นตั้งสมาร์ทโฟนจากไม้ที่สลักลวดลายไอนุพร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับการแกะสลักไม้ของไอนุ และสามารถนำผลงานที่ประดิษฐ์กลับบ้านได้

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”

  • เวิร์คช็อป

  คุณจะสามารถสัมผัสประสบการณ์กับการนำลวดลายของไอนุไปใช้กับถาดรองแก้วที่ทำจากผ้า ถุงผ้าอาซูมะ และกรอบรูปขนาดเล็กพร้อมกับคำอธิบายเรื่องการเย็บปักถักร้อย ซึ่งสามารถนำชิ้นงานที่ประดิษฐ์เสร็จกลับบ้านได้ด้วย

  • ศิลปะการแสดง

  การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน นิวซาร์อัน โระ

  • โคะตัน

  วรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้านซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ชาวไอนุได้สืบต่อกันมา คุณจะได้นั่งล้อมรอบเตาไฟในจิเสะ (ที่อยู่อาศัย) และสามารถเพลิดเพลินไปกับนิทาน
  เพลงบทกลอน ฯลฯ ที่เล่าถึงชีวิตประจำวัน

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรม “เรื่องราวของโคะตัน”

  • โคะตัน

  ที่โคะตัน (หมู่บ้าน) ซึ่งเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่สร้างขึ้นใหม่ จะมีการอธิบายถึงชีวิตประจำวันของชาวไอนุที่มีศูนย์กลางอยู่ที่จิเสะ (ที่อยู่อาศัย) เขตพื้นที่ชิราโออิ และความสัมพันธ์กับคามุย (เทพเจ้า)

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรม “บอกหน่อยสิ !! TureppoN”

  • โคะตัน

  "TureppoN" ตัวคาแรคเตอร์ประชาสัมพันธ์ประจำอุโปะโปยจะแนะนำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาวชนเผ่าไอนุ จุดที่น่าเข้าชม และวิธีการที่จะสนุกสนานไปกับอุโปะโปย

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การเที่ยวชมภายในจิเสะ (ที่อยู่อาศัย)

  • โคะตัน

  คุณจะสามารถชมสภาพด้านในของจิเสะ (ที่อยู่อาศัย) และได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ภายในบ้าน การดำเนินชีวิต และความเกี่ยวพันกับคามุย (เทพเจ้า) นอกจากนี้ยังมีการแสดงกิจกรรมในการเลี้ยงชีพประจำวันอีกด้วย

  • อุโปะโปยยามค่ำคืน

  การฉายภาพกลางแจ้งและโชว์ภาพตำแหน่งแผนที่ คามุย ชินโฟเนีย

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  มีการจัดแสดงตำนานการสร้างโลกที่ไอนุเล่าขานกันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจด้วยโปรเจกชันแมปปิ้ง คุณจึงจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงอันไม่เหมือนใครซึ่งเชื่อมโยงภาพ เสียง ของประดับที่ส่องแสงสว่าง และต้นไม้เข้าด้วยกัน

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การอธิบายและการสาธิตกับดักธนู

  • โคะตัน

  กับดักและคันธนูที่ชาวไอนุใช้ล่าสัตว์ สาธิตพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานให้ตรงกับสัตว์ที่ถูกจับ เช่น กลไกของเครื่องมือไปจนถึงสถานที่ที่จะใช้งาน เป็นต้น

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การอธิบายและการสาธิตเรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น

  • โคะตัน

  การแสดงพร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและใช้งานเรือ (เรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น)

  • ภาษาของเรา

  โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาไอนุ “ไอนุยตัก อาริ อายร์ โร”

  • โคะตัน

  แนะนำภาษาไอนุง่าย ๆ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้การออกเสียง สำเนียง และอื่น ๆ ที่จำเป็นในภาษาไอนุ นอกจากนี้เรายังได้จัดเตรียมของขวัญสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

  • อาหาร

  ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”

  • โคะตัน

  คุณจะสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารของไอนุ ผ่านการสัมผัสประสบการณ์กการปรุงอาหาร เช่น ชิโตะ (ดังโงะ) ฯลฯ และประสบการณ์การรับประทานอาหารจริง ๆ

  • อาหาร

  การสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหาร “ครัวโปโรโตะ” (จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณจะสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารของไอนุ ผ่านการสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหารไอนุที่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลและร่วมรับประทานอาหารจริง ๆ

  • ศิลปะการแสดง

  ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  สามารถสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงเพลงระหว่างสัมผัสกับเสียงของเครื่องสายทงโคริของไอนุได้ โดยเรามีเครื่องดนตรีเตรียมไว้ให้ยืมอีกด้วย

  • คิดส์โปรแกรม

  กิจกรรมภาษาไอนุ พิรกะ ! บิงโก อะกิโระ

  • โคะตัน

  สามารถมาเล่นเกมบิงโกในแบบออริจินัลของที่นี่เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมไอนุและภาษาไอนุได้

体験施設

ตารางสรุปโปรแกรม

PAGE TOP