อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

จัดการแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิมของไอนุ เช่น การร่ายรำแบบดั้งเดิมของไอนุ ซึ่งยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หรือการแสดงเครื่องดนตรีอย่างมุคคุริ (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ใช้ปากเป่า) ทงโคริ (พิณห้าสาย) และอื่นๆ

  • คลิปวิดีโอ

  Indoor Films: Kamuy Yukar

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  Enjoy two short films based on Ainu legends, with dynamic projection that makes use of the floor too.

  • ศิลปะการแสดง

  การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  “ชิโนะ เพลง/การร่ายรำ/เรื่องเล่าของไอนุ”
  แนะนำหลากหลายข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเพลง การร่ายรำ และการบรรเลงเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิม เชิญคุณมาสัมผัสกับมุมมองต่อโลกและมุมมองต่อธรรมชาติของไอนุผ่านทางการแสดงที่มีการนำเทคนิคฉายภาพใหม่ล่าสุดและภาพสวยๆ ของฮอกไกโดเข้ามาใช้
  “อิโนมิ การอธิษฐานขอพร/เพลง/การร่ายรำของไอนุ”
  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองต่อโลกของไอนุกับคามุยผ่านการร่ายรำและภาพเคลื่อนไหวที่มีเรื่องราวซึ่งเน้นไปที่พิธีกรรมดั้งเดิมอย่าง “อิโยมันเตะ”
  เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ตั้งเป้าหมายจะเชื่อมโยงธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนให้สืบสานต่อไปยังอนาคต

  • อุโปะโปยยามค่ำคืน

  การฉายภาพกลางแจ้งและโชว์ภาพตำแหน่งแผนที่ คามุย ชินโฟเนีย

  • อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

  The creation myth told by the Ainu is brought to life in a dynamic projection mapping show. Enjoy a unique production that combines video, sound, shimmering objects and trees.

PAGE TOP