โคะตัน

มีการสร้างกลุ่มจิเสะ (ที่อยู่อาศัย) ขึ้นมาใหม่จึงเป็นบริเวณที่จะให้คุณสัมผัสกับพื้นที่การดำเนินชีวิตดั้งเดิมของไอนุ นอกจากจะได้เข้าร่วมและเยี่ยมชมพิธีการแล้ว ยังสามารถลองสวมชุดชนเผ่าแล้วถ่ายภาพได้อีกด้วย

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  อธิบายวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไอนุ “เล่าเรื่องโคะตัน”

  • โคะตัน

  ที่โคะตันหมู่บ้านดั้งเดิมที่สร้างขึ้นมาใหม่ จะมีการอธิบายชีวิตประจำวันของชาวไอนุที่มีศูนย์กลางอยู่ที่จิเสะเขตพื้นที่ชิราโออิและความสัมพันธ์กับคามุย (เทพเจ้า)

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  “TureppoN” คืออะไร

  • โคะตัน

  Learn about turep (giant lily bulbs) and their role in the lives of the Ainu based on TureppoN, the mascot of Upopoy. TureppoN herself might even make an appearance!

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  Spring-bow Demonstration and Talk

  • โคะตัน

  กับดักและคันธนูที่ชาวไอนุใช้ล่าสัตว์ สาธิตพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานให้ตรงกับสัตว์ที่ถูกจับ เช่น กลไกของเครื่องมือไปจนถึงสถานที่ที่จะใช้งาน เป็นต้น

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  Dugout Canoe Demonstration and Talk

  • โคะตัน

  รับฟังคำอธิบายจิปุ (เรือไม้) ที่สร้างขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของอุโปะโปยที่ลอยล่องในทะเลสาบโปโรโตพร้อมชมทิวทัศน์การใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวไอนุ

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  See Inside a Cise

  • โคะตัน

  As you look inside a traditional Ainu house (cise), you’ll hear audio explanations about household traditions, connections with spirit-deities (kamuy) and items such as traditional clothing and valuable items.

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  Cise Building Exhibition

  • โคะตัน

  See reconstructions of cise (houses), built using traditional architectural techniques. This exhibition offers an up-close view of a cise, including the interior, the thatched roof and columns that cannot usually be seen.

PAGE TOP