โคะตัน

มีการสร้างกลุ่มจิเสะ (ที่อยู่อาศัย) ขึ้นมาใหม่จึงเป็นบริเวณที่จะให้คุณสัมผัสกับพื้นที่การดำเนินชีวิตดั้งเดิมของไอนุ นอกจากจะได้เข้าร่วมและเยี่ยมชมพิธีการแล้ว ยังสามารถลองสวมชุดชนเผ่าแล้วถ่ายภาพได้อีกด้วย

  • อาหาร

  ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน

  คุณจะสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตและการรับประทานอาหารผ่านการสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหารภายในระยะเวลาอันสั้น

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ “อุปัสคุมะ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Poro cise (Big House)

  แนะนำความเป็นอยู่ในโคะตัน (หมู่บ้าน) และศิลปะที่สืบทอดกันมา

  • ศิลปะการแสดง

  การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน “นิวซาร์อัน โระ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Poro cise (Big House)

  สามารถนั่งล้อมรอบเตาไฟและสัมผัสโลกของวรรณกรรมมุขปาฐะที่น่าสนใจ เช่น นิทานเพลงบทกลอน ฯลฯ ที่เล่าถึงชีวิตประจำวันได้

  • คิดส์โปรแกรม

  สัมผัสศิลปะการแสดง “อุโปะโปะอะกิโระ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน

  อุโปะโปย แปลว่า หลายคนร่วมร้องเพลง มาเชื่อมสัมพันธ์ด้วยการร้องเพลงดั้งเดิมของไอนุ “อุโปะโปะ” กัน!

  • คิดส์โปรแกรม

  กิจกรรมสำหรับครอบครัว “โรงละครปง”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Sinot cise (Activity House)

  เราจะแนะนำความเชื่อมโยงระหว่างคามุยกับไอนุ ชีวิตในอดีต และปัจจุบันผ่านละครกระดาษอย่างเข้าใจง่าย

  • ภาษาของเรา

  กิจกรรมภาษาไอนุ “พิรกะ! บิงโก อะกิโระ” (4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Sinot cise (Activity House)

  แนะนำภาษาไอนุไปพร้อมกับการเล่นเกมบิงโกแบบเฉพาะ ซึ่งมีของรางวัลให้ผู้ที่ได้บิงโกด้วย

  • ภาษาของเรา

  โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาไอนุ “ไอนุยตัก อาริ อายร์ โร”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Sinot cise (Activity House)

  แนะนำภาษาไอนุที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างประณีต และมีของขวัญให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การอธิบายและการสาธิตเรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น(พฤษภาคม-กันยายน)

  • โคะตัน
  • -Beach Area

  อธิบายพร้อมแสดงการใช้งานและวิธีควบคุมชิป (เรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น)

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  กิจกรรมคันธนูและลูกศร “อะคุชิโนะ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Outdoor

  เป็นการละเล่นที่ใช้ธนูซึ่งสืบทอดกันมาในไอนุ และเนื่องจากใช้ลูกศรที่ปลอดภัยและปลายทู่ไม่ว่าใครก็สามารถร่วมสนุกได้

PAGE TOP