โคะตัน

มีการสร้างกลุ่มจิเสะ (ที่อยู่อาศัย) ขึ้นมาใหม่จึงเป็นบริเวณที่จะให้คุณสัมผัสกับพื้นที่การดำเนินชีวิตดั้งเดิมของไอนุ นอกจากจะได้เข้าร่วมและเยี่ยมชมพิธีการแล้ว ยังสามารถลองสวมชุดชนเผ่าแล้วถ่ายภาพได้อีกด้วย

  • ศิลปะการแสดง

  ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”

  • โคะตัน

  สามารถสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงเพลงระหว่างสัมผัสกับเสียงของเครื่องเป่ามุคคุริของไอนุได้ สามารถนำเครื่องดนตรีกลับบ้านได้
  * เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ขณะนี้จึงของดการสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงดนตรีโดยการเป่าเครื่องเป่ามุคคุริ

  • คิดส์โปรแกรม

  โปรแกรมสำหรับเด็ก “โรงละครปง”

  • โคะตัน

  เป็นแนะนำนิทานเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาในแต่ละท้องถิ่น วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต ภาษาไอนุ ฯลฯ ให้คุณได้เพลิดเพลินผ่านภาพวาดประกอบ การแสดงละคร และการเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถสนุกสนานได้ทั้งเด็กจนถึงผู้ใหญ่

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การแนะนำพืชพันธุ์และการดำเนินชีวิต “แนะนำข้อมูลต้นไม้โคะตัน”

  • โคะตัน

  การแนะนำวิธีการใช้พืชพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย พิธีกรรม และอื่น ๆ รวมทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ หากสถานการณ์เอื้ออำนวย เช่น สภาพอากาศ ฯลฯ จะมีการนำชมต้นไม้ที่นอกอาคารด้วย

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  โปรแกรมต้อนรับ “อูเวรังการาป”

  • โคะตัน

  เราจะต้อนรับคุณด้วยการทักทายเป็นภาษาไอนุที่เตาไฟอิโรริในจิเสะ (ที่อยู่อาศัย) โดยจะแนะนำศิลปะการแสดง จุดน่าเที่ยวชมในอุโปะโปย และอื่น ๆ

  • ศิลปะการแสดง

  การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน นิวซาร์อัน โระ

  • โคะตัน

  วรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้านซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ชาวไอนุได้สืบต่อกันมา คุณจะได้นั่งล้อมรอบเตาไฟในจิเสะ (ที่อยู่อาศัย) และสามารถเพลิดเพลินไปกับนิทาน
  เพลงบทกลอน ฯลฯ ที่เล่าถึงชีวิตประจำวัน

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรม “เรื่องราวของโคะตัน”

  • โคะตัน

  ภายในโปโร จิเสะ (ที่อยู่อาศัยหลังใหญ่) จะมีการแนะนำสถาปัตยกรรมของจิเสะ (ที่อยู่อาศัย) ที่สืบทอดต่อกันมาในพื้นที่ชิราโออิ และจะมีการอธิบายเกี่ยวกับความเป็นอยู่และศรัทธาที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของไอนุ

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรม “บอกหน่อยสิ !! TureppoN”

  • โคะตัน

  "TureppoN" ตัวคาแรคเตอร์ประชาสัมพันธ์ประจำอุโปะโปยจะแนะนำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาวชนเผ่าไอนุ จุดที่น่าเข้าชม และวิธีการที่จะสนุกสนานไปกับอุโปะโปย

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  ทัศนศึกษาชมจิเสะ

  • โคะตัน

  คุณสามารถทัศนศึกษาชมสภาพภายในของจิเสะ (ที่อยู่อาศัย) พร้อมทั้งสัมผัสกับความอบอุ่นของเตาไฟอิโรริ และเปิดแสดงงานฝีมือและความเป็นอยู่ดั้งเดิมของไอนุ

  • คิดส์โปรแกรม

  กิจกรรมภาษาไอนุ พิรกะ ! บิงโก อะกิโระ

  • โคะตัน

  สามารถมาเล่นเกมบิงโกในแบบออริจินัลของที่นี่เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมไอนุและภาษาไอนุได้

  • อาหาร

  ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”

  • โคะตัน

  คุณจะสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารของไอนุ ผ่านการสัมผัสประสบการณ์กการปรุงอาหาร เช่น ชิโตะ (ดังโงะ) ฯลฯ และประสบการณ์การรับประทานอาหารจริง ๆ

PAGE TOP