โคะตัน

มีการสร้างกลุ่มจิเสะ (ที่อยู่อาศัย) ขึ้นมาใหม่จึงเป็นบริเวณที่จะให้คุณสัมผัสกับพื้นที่การดำเนินชีวิตดั้งเดิมของไอนุ นอกจากจะได้เข้าร่วมและเยี่ยมชมพิธีการแล้ว ยังสามารถลองสวมชุดชนเผ่าแล้วถ่ายภาพได้อีกด้วย

  • อาหาร

  ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน

  คุณจะสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตและการรับประทานอาหารผ่านการสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหารภายในระยะเวลาอันสั้น

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ “อุปัสคุมะ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Poro cise (Big House)

  ฟังคำอธิบายเกี่ยวกับการอาศัยในโคะตัน พร้อมกับสัมผัสวัฒนธรรมไอนุที่สืบทอดกันมา เช่น เพลง การเต้น ฯลฯ

  • ศิลปะการแสดง

  การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน “นิวซาร์อัน โระ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Poro cise (Big House)

  จะมีการสาธิตเล่านิทาน เพลงบทกลอน ฯลฯ ที่เล่าถึงชีวิตประจำวันขณะนั่งล้อมรอบเตาไฟ

  • คิดส์โปรแกรม

  สัมผัสศิลปะการแสดง “อุโปะโปะอะกิโระ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน

  อุโปะโปย แปลว่า หลายคนร่วมร้องเพลง มาเชื่อมสัมพันธ์ด้วยการร้องเพลงดั้งเดิมของไอนุ “อุโปะโปะ” กัน!

  • คิดส์โปรแกรม

  กิจกรรมสำหรับครอบครัว “โรงละครปง”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Sinot cise (Activity House)

  เราจะแนะนำความเชื่อมโยงระหว่างคามุยกับไอนุ ชีวิตในอดีต และปัจจุบันผ่านละครกระดาษอย่างเข้าใจง่าย

  • ภาษาของเรา

  กิจกรรมภาษาไอนุ “พิรกะ! บิงโก อะกิโระ” (4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Sinot cise (Activity House)

  แนะนำภาษาไอนุอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับการเล่นเกมบิงโกแบบเฉพาะนอกจากนี้เรายังได้จัดเตรียมของขวัญสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

  • ภาษาของเรา

  โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาไอนุ “ไอนุยตัก อาริ อายร์ โร”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Sinot cise (Activity House)

  แนะนำภาษาไอนุที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้การออกเสียง สำเนียง และอื่น ๆ ที่จำเป็นในภาษาไอนุ นอกจากนี้เรายังได้จัดเตรียมของขวัญสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การอธิบายและการสาธิตเรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น(พฤษภาคม-กันยายน)

  • โคะตัน
  • -Beach Area

  อธิบายพร้อมแสดงการใช้งานและวิธีควบคุมชิป (เรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น)

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  กิจกรรมคันธนูและลูกศร “อะคุชิโนะ”(4/1-10/31)

  • โคะตัน
  • -Outdoor

  เป็นการละเล่นที่ใช้ธนูซึ่งสืบทอดกันมาในไอนุ และเนื่องจากใช้ลูกศรที่ปลอดภัยและปลายทู่ไม่ว่าใครก็สามารถร่วมสนุกได้

PAGE TOP