เวิร์คช็อป

สามารถสัมผัสประสบการณ์การแกะสลักไม้หรือการปักผ้าพร้อมกับฟังบรรยายเกี่ยวกับงานฝีมือของไอนุได้ มีการสาธิตโดยช่างฝีมือเพื่อให้คุณได้เยี่ยมชมเทคนิคที่สืบทอดต่อกันมายาวนานได้อย่างใกล้ชิด

  • งานฝีมือ

  Traditional Craft Demonstrations (Woodcarving)

  • เวิร์คช็อป

  งานฝีมือของผู้ชาย อคไคคาราเปะ แนะนำเสน่ห์ของงานฝีมือที่มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น แกะสลัก ตัด ขูด เจาะ ดัดโค้ง ผ่านการอธิบายและภาพวิดีโอ

  • งานฝีมือ

  Traditional Craft Demonstrations (Weaving/Embroidery/Knitting)

  • เวิร์คช็อป

  งานฝีมือของผู้หญิงเมโนโกะคาราเปะ แนะนำเสน่ห์ของงานฝีมือที่ใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การทอ เย็บ ถัก เป็นต้น ผ่านการอธิบายและภาพวิดีโอ

PAGE TOP