เวิร์คช็อป

สามารถสัมผัสประสบการณ์การแกะสลักไม้หรือการปักผ้าพร้อมกับฟังบรรยายเกี่ยวกับงานฝีมือของไอนุได้ มีการสาธิตโดยช่างฝีมือเพื่อให้คุณได้เยี่ยมชมเทคนิคที่สืบทอดต่อกันมายาวนานได้อย่างใกล้ชิด

  • งานฝีมือ

  ชื่นชมงานฝีมือ(4/1-10/31)

  • เวิร์คช็อป

  การสาธิตพร้อมการจัดแสดงเกี่ยวกับกรรมวิธีต่าง ๆของงานฝีมือไอนุโดยสามารถรับชมบรรยากาศการผลิต และเพลิดเพลินไปกับการพูดคุยกับผู้สาธิต

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”(4/1-10/31)

  • เวิร์คช็อป

  สามารถปักผ้าลวดลายไอนุลงบนชิ้นงานที่คุณเลือกจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”(4/1-10/31)

  • เวิร์คช็อป

  สามารถแกะสลักลวดลายไอนุลงบนที่รองแก้วหรือที่ตั้งสมาร์ทโฟนที่ทำจากไม้ในแบบเฉพาะของตัวเอง

PAGE TOP