เวิร์คช็อป

สามารถสัมผัสประสบการณ์การแกะสลักไม้หรือการปักผ้าพร้อมกับฟังบรรยายเกี่ยวกับงานฝีมือของไอนุได้ มีการสาธิตโดยช่างฝีมือเพื่อให้คุณได้เยี่ยมชมเทคนิคที่สืบทอดต่อกันมายาวนานได้อย่างใกล้ชิด

  • งานฝีมือ

  ชื่นชมงานฝีมือ(11/1-3/31)

  • เวิร์คช็อป

  การสาธิตพร้อมการจัดแสดงเกี่ยวกับกรรมวิธีต่าง ๆ ของอคไคคาราเปะ (งานฝีมือของผู้ชาย) และเมโนโกะคาราเปะ (งานฝีมือของผู้หญิง) โดยสามารถรับชมบรรยากาศการผลิต พร้อมทั้งฟังเรื่องราวของช่างฝีมือผู้สร้างผลงาน

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”(11/1-3/31)

  • เวิร์คช็อป

  คุณสามารถรับฟังคำอธิบายเกี่ยวกับเมโนโกะคาราเปะ (งานฝีมือของผู้หญิง) พร้อมกับปักผ้าลวดลายไอนุลงบนชิ้นงานที่คุณเลือกจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”(11/1-3/31)

  • เวิร์คช็อป

  สามารถแกะสลักลวดลายไอนุลงบนที่รองแก้วหรือที่ตั้งสมาร์ทโฟนที่ทำจากไม้ดั้งเดิม

PAGE TOP