เวิร์คช็อป

สามารถสัมผัสประสบการณ์การแกะสลักไม้หรือการปักผ้าพร้อมกับฟังบรรยายเกี่ยวกับงานฝีมือของไอนุได้ มีการสาธิตโดยช่างฝีมือเพื่อให้คุณได้เยี่ยมชมเทคนิคที่สืบทอดต่อกันมายาวนานได้อย่างใกล้ชิด

  • ศิลปะการแสดง

  กิจกรรมประดิษฐ์มุคคุริ “มุคคุริ อาการ์ โร”

  • เวิร์คช็อป

  ประดิษฐ์เครื่องเป่ามุคคุริของไอนุด้วยมีดแกะสลัก และเรียนรู้วิธีการเป่ากับวิธีบรรเลง สามารถนำเครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์แล้วกลับบ้านได้
  * เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ขณะนี้จึงของดการสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงดนตรีโดยการเป่าเครื่องเป่ามุคคุริ

  • งานฝีมือ

  ชื่นชมงานฝีมือ

  • เวิร์คช็อป

  คุณจะสามารถชมเสน่ห์งานฝีมือผ่านคำอธิบายและภาพวิดีโอเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ของอคไคคาราเปะ (งานฝีมือของผู้ชาย) และเมโนโกะคาราเปะ (งานฝีมือของผู้หญิง)

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”

  • เวิร์คช็อป

  คุณจะได้ประดิษฐ์แท่นตั้งสมาร์ทโฟนจากไม้ที่สลักลวดลายไอนุพร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับการแกะสลักไม้ของไอนุ และสามารถนำผลงานที่ประดิษฐ์กลับบ้านได้

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”

  • เวิร์คช็อป

  คุณจะสามารถสัมผัสประสบการณ์กับการนำลวดลายของไอนุไปใช้กับถาดรองแก้วที่ทำจากผ้า ถุงผ้าอาซูมะ และกรอบรูปขนาดเล็กพร้อมกับคำอธิบายเรื่องการเย็บปักถักร้อย ซึ่งสามารถนำชิ้นงานที่ประดิษฐ์เสร็จกลับบ้านได้ด้วย

PAGE TOP