เวิร์คช็อป

สามารถสัมผัสประสบการณ์การแกะสลักไม้หรือการปักผ้าพร้อมกับฟังบรรยายเกี่ยวกับงานฝีมือของไอนุได้ มีการสาธิตโดยช่างฝีมือเพื่อให้คุณได้เยี่ยมชมเทคนิคที่สืบทอดต่อกันมายาวนานได้อย่างใกล้ชิด

  • ศิลปะการแสดง

  กิจกรรมประดิษฐ์มุคคุริ “มุคคุริ อาการ์ โร”

  • เวิร์คช็อป

  คุณสามารถประดิษฐ์มุคคุริ (หีบเพลงเป่า) ด้วยสิ่วแกะสลัก และศึกษากลไกการทำงานและวิธีบรรเลง * เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จึงงดกิจกรรมการบรรเลงที่ใช้ปากสัมผัสกับมุคคุริ

  • งานฝีมือ

  ชื่นชมงานฝีมือ

  • เวิร์คช็อป

  การสาธิตพร้อมการจัดแสดงเกี่ยวกับกรรมวิธีต่าง ๆ ของอคไคคาราเปะ (งานฝีมือของผู้ชาย) และเมโนโกะคาราเปะ (งานฝีมือของผู้หญิง) โดยสามารถรับชมบรรยากาศการผลิต พร้อมทั้งฟังเรื่องราวของช่างฝีมือผู้สร้างผลงาน

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”

  • เวิร์คช็อป

  คุณสามารถรับฟังคำอธิบายเกี่ยวกับอคไคคาราเปะ (งานฝีมือของผู้ชาย) พร้อมทั้งแกะสลักลวดลายไอนุลงบนที่ตั้งสมาร์ทโฟนที่ทำจากไม้

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”

  • เวิร์คช็อป

  คุณสามารถรับฟังคำอธิบายเกี่ยวกับเมโนโกะคาราเปะ (งานฝีมือของผู้หญิง) พร้อมกับปักผ้าลวดลายไอนุลงบนชิ้นงานที่คุณเลือกจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

PAGE TOP