พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  Exhibits

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  ในห้องจัดแสดงนิทรรศการทั่วไป จะแนะนำ 6 ประเภทหลักจากมุมมองของชาวไอนุ ส่วนในห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ ท่านสามารถรับชมนิทรรศการพิเศษระลึกถึงการเปิดพิพิธภัณฑ์

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  บอกเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไอนุและวัฒนธรรมไอนุตั้งแต่ครั้งที่มนุษยชาติได้เหยียบย่างเข้ามาในเกาะญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน, อธิบายอย่างเข้าใจได้โดยง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยมีรูปแบบการอธิบายโดยสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับวัฒนธรรมไอนุคือนกฮูกชิมะฟุคุโร, เหยี่ยวโอวาชิ, นกเอโตะพิริคะ

  • โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

  งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก

  • พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ชนเผ่าไอนุได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง วัสดุข้อมูลของชนเผ่าไอนุกว่า 1 หมื่นชิ้นได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของยุโรปและอเมริกา ขอแนะนำบรรยากาศของการจัดนิทรรศการวัสดุข้อมูลที่พิพิธภัณฑ์ของรัสเซีย, เยอรมันตะวันตก, อเมริกาและอังกฤษและแนะนำถึงความเกี่ยวข้องของชนเผ่าไอนุกับนักวิจัยของแต่ละประเทศในปัจจุบัน

PAGE TOP