ท้องทุ่งโดยรอบต้นโคะตัน

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  กิจกรรมคันธนูและลูกศร “อิรามันเตะ”

  • ท้องทุ่งโดยรอบต้นโคะตัน

  การจัดกิจกรรมจำลองการล่าสัตว์โดยใช้คันธนูและลูกศรที่เหล่าเด็ก ๆ ชาวไอนุใช้กัน ลูกศรที่ใช้มีปลายไม่แหลมและปลอดภัย ทั้งเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่จึงสามารถศึกษาวิธีใช้คันธนูและลูกศรได้อย่างสนุกสนาน * จะมีการงดกิจกรรม หากไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ เช่น พายุลมแรง เป็นต้น

  • การดำเนินชีวิตของเรา

  การแนะนำพืชพันธุ์และการดำเนินชีวิต “การอธิบายเรื่องคูจะ”

  • ท้องทุ่งโดยรอบต้นโคะตัน

  คูจะ (กระท่อมล่าสัตว์) เป็นกระท่อมที่สร้างขึ้นอย่างง่าย ๆ เพื่อพักแรม หุงหาอาหาร และให้ความอบอุ่นเมื่อขึ้นภูเขาไปล่าสัตว์
  จะมีการแนะนำวัตถุดิบและวิธีสร้างคูจะซึ่งสร้างด้วยต้นเฟอร์ซาคาลิน

PAGE TOP