สนามกลางแจ้ง

สามารถเดินชมแมกไม้ภายในสวนเพื่อสังเกตการณ์สภาพในสี่ฤดูกาล และเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไอนุได้ เช่น ชื่อในภาษาไอนุ หรือวิธีการใช้โดยอาศัยประโยชน์จากลักษณะเฉพาะ

PAGE TOP