สนามกลางแจ้ง

สามารถเดินชมแมกไม้ภายในสวนเพื่อสังเกตการณ์สภาพในสี่ฤดูกาล และเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไอนุได้ เช่น ชื่อในภาษาไอนุ หรือวิธีการใช้โดยอาศัยประโยชน์จากลักษณะเฉพาะ

    • การดำเนินชีวิตของเรา

    แนะนำข้อมูลต้นไม้

    • สนามกลางแจ้ง

    รับฟังการบรรยายถึงวิธีการนำพืชพรรณไปใช้กับเสื้อผ้า อาหาร การอยู่อาศัยและพิธีการต่างๆ รวมทั้งเพลงหรือตำนานที่เกี่ยวกับต้นไม้ พร้อมกับรับชมธรรมชาติภายในสวน* โปรดสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการชมธรรมชาติ

PAGE TOP