อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

มีการทำอาหารหรือชิมอาหารของไอนุ และการสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงเครื่องดนตรีดั้งเดิมให้กลุ่มคณะ อย่างนักเรียนที่มาทัศนศึกษาให้ได้เพลิดเพลินกัน ทั้งยังสนุกสนานกันได้เป็นครอบครัวเนื่องจากมีเตรียมการละเล่นสำหรับเด็กเล็กๆ ไว้ด้วย

  • ศิลปะการแสดง

  ชมการแสดงเครื่องดนตรี(11/1-3/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณจะได้ชมการแสดงมุคคุริ (หีบเพลงเป่า) และทงโคริ (เครื่องสาย) สามารถสนุกกับสีสันของดนตรีเหล่านั้นได้

  • ศิลปะการแสดง

  กิจกรรมประดิษฐ์มุคคุริ “มุคคุริ อาการ์ โร”(11/1-3/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถประดิษฐ์มุคคุริ (หีบเพลงเป่า) ด้วยสิ่วแกะสลัก และศึกษากลไกการทำงานและวิธีบรรเลง * เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จึงงดกิจกรรมการบรรเลงที่ใช้ปากสัมผัสกับมุคคุริ

  • ศิลปะการแสดง

  ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”(11/1-3/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถศึกษาวิธีการบรรเลงทงโคริ (เครื่องสาย) ได้ มุ่งทำให้ท่านที่เล่นครั้งแรกก็บรรเลงได้หนึ่งเพลง

  • อาหาร

  การสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหาร “ครัวโปโรโตะ” (จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)(11/1-3/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการปรุงและทดลองชิมอาหารไอนุที่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล กิจกรรมปรุงและทดลองชิมจะใช้ผ้ากันเปื้อนและผ้าโพกศีรษะบันดานะแบบออริจินัล ซึ่งจะมีการอธิบายเกี่ยวกับอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารด้วย

  • คลิปวิดีโอ

  ประสบการณ์ภาพยนตร์บนหน้าจอทรงโดมครึ่งวงกลม “คามุยอายส์”(11/1-3/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณจะสามารถสัมผัสกับโลกที่มองเห็นผ่านมุมมองของสัตว์ที่ได้รับการยกให้เป็นคามุย (เทพเจ้า) ในวัฒนธรรมไอนุด้วยภาพวิดีโอมุมกว้างทั้งด้านบน ล่าง ซ้าย ขวาบนหน้าจอรูปโดมครึ่งวงกลม

PAGE TOP