อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

มีการทำอาหารหรือชิมอาหารของไอนุ และการสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงเครื่องดนตรีดั้งเดิมให้กลุ่มคณะ อย่างนักเรียนที่มาทัศนศึกษาให้ได้เพลิดเพลินกัน ทั้งยังสนุกสนานกันได้เป็นครอบครัวเนื่องจากมีเตรียมการละเล่นสำหรับเด็กเล็กๆ ไว้ด้วย

  • ศิลปะการแสดง

  ชมการแสดงเครื่องดนตรี

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณจะได้ชมการแสดงพร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับมุคคุริ (หีบเพลงเป่า) และทงโคริ (เครื่องสาย) ตลอดจนเพลิดเพลินไปกับเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

  • ศิลปะการแสดง

  ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  สามารถสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงเพลงระหว่างสัมผัสกับเสียงของเครื่องเป่ามุคคุริของไอนุได้ สามารถนำเครื่องดนตรีกลับบ้านได้
  * เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ขณะนี้จึงของดการสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงดนตรีโดยการเป่าเครื่องเป่ามุคคุริ

  • คลิปวิดีโอ

  ประสบการณ์ภาพยนตร์บนหน้าจอทรงโดมครึ่งวงกลม “คามุยอายส์”

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณจะสามารถสัมผัสกับโลกที่มองเห็นผ่านมุมมองของสัตว์ที่ได้รับการยกให้เป็นคามุย (เทพเจ้า) ในวัฒนธรรมไอนุด้วยภาพวิดีโอมุมกว้างทั้งด้านบน ล่าง ซ้าย ขวาบนหน้าจอรูปโดมครึ่งวงกลม

  • อาหาร

  การสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหาร “ครัวโปโรโตะ” (จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณจะสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารของไอนุ ผ่านการสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหารไอนุที่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลและร่วมรับประทานอาหารจริง ๆ

  • ศิลปะการแสดง

  ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  สามารถสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงเพลงระหว่างสัมผัสกับเสียงของเครื่องสายทงโคริของไอนุได้ โดยเรามีเครื่องดนตรีเตรียมไว้ให้ยืมอีกด้วย

PAGE TOP