อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

มีการทำอาหารหรือชิมอาหารของไอนุ และการสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงเครื่องดนตรีดั้งเดิมให้กลุ่มคณะ อย่างนักเรียนที่มาทัศนศึกษาให้ได้เพลิดเพลินกัน ทั้งยังสนุกสนานกันได้เป็นครอบครัวเนื่องจากมีเตรียมการละเล่นสำหรับเด็กเล็กๆ ไว้ด้วย

  • ศิลปะการแสดง

  ชมการแสดงเครื่องดนตรี(4/1-10/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณจะได้ชมการแสดงมุคคุริ (หีบเพลงเป่า) และทงโคริ (เครื่องสาย) สามารถสนุกกับสีสันของดนตรีเหล่านั้นได้

  • ศิลปะการแสดง

  ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  สามารถศึกษาวิธีบรรเลงมุคคุริ (หีบเพลงเป่า) ได้ ฝึกวิธีถือพื้นฐานและวิธีเปลี่ยนเสียง 3 ประเภท

  • ศิลปะการแสดง

  ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถศึกษาวิธีการบรรเลงทงโคริ (เครื่องสาย) ได้ มุ่งทำให้ท่านที่เล่นครั้งแรกก็บรรเลง ได้หนึ่งเพลง

  • อาหาร

  การสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหาร “ครัวโปโรโตะ” 《จำเป็นต้องจองล่วงหน้า》(4/1-10/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การปรุงอาหารไอนุที่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือทั้งผู้ที่ทำอาหารไม่เก่งและเด็กๆ ให้สามารถร่วมทำกิจกรรมด้วยกันได้อย่างง่ายดาย

  • คลิปวิดีโอ

  ชมวีดิทัศน์ “คามุยอายส์”(4/1-10/31)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์
  • -Annex

  คุณจะสามารถสัมผัสกับโลกที่มองเห็นผ่านมุม มองของสัตว์ที่ได้รับการยกให้เป็นคามุย (เทพเจ้า) ในวัฒนธรรมไอนุด้วยภาพวิดีโอมุมกว้าง ทั้งด้านบน ล่าง ซ้าย ขวา

PAGE TOP