อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

มีการทำอาหารหรือชิมอาหารของไอนุ และการสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงเครื่องดนตรีดั้งเดิมให้กลุ่มคณะ อย่างนักเรียนที่มาทัศนศึกษาให้ได้เพลิดเพลินกัน ทั้งยังสนุกสนานกันได้เป็นครอบครัวเนื่องจากมีเตรียมการละเล่นสำหรับเด็กเล็กๆ ไว้ด้วย

  • ศิลปะการแสดง

  ชมการแสดงเครื่องดนตรี

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณจะได้ชมการแสดงพร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับมุคคุริ (หีบเพลงเป่า) และทงโคริ (เครื่องสาย) ตลอดจนเพลิดเพลินไปกับเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

  • ศิลปะการแสดง

  กิจกรรมประดิษฐ์มุคคุริ “มุคคุริ อาการ์ โร”

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถประดิษฐ์มุคคุริ (หีบเพลงเป่า) ด้วยสิ่วแกะสลัก และศึกษากลไกการทำงานและวิธีบรรเลง * เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จึงงดกิจกรรมการบรรเลงที่ใช้ปากสัมผัสกับมุคคุริ

  • คลิปวิดีโอ

  ประสบการณ์ภาพยนตร์บนหน้าจอทรงโดมครึ่งวงกลม “คามุยอายส์”

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณจะสามารถสัมผัสกับโลกที่มองเห็นผ่านมุมมองของสัตว์ที่ได้รับการยกให้เป็นคามุย (เทพเจ้า) ในวัฒนธรรมไอนุด้วยภาพวิดีโอมุมกว้างทั้งด้านบน ล่าง ซ้าย ขวาบนหน้าจอรูปโดมครึ่งวงกลม

  • งานฝีมือ

  กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถรับฟังคำอธิบายเกี่ยวกับเมโนโกะคาราเปะ (งานฝีมือของผู้หญิง) พร้อมกับปักผ้าลวดลายไอนุลงบนชิ้นงานที่คุณเลือกจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

  • ศิลปะการแสดง

  ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถสัมผัสท่วงทำนองเสียงของทงโคริ (เครื่องสาย) และสัมผัสประสบการณ์การบรรเลงดนตรีไปพร้อมกัน คุณสามารถรับฟังคำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องดนตรีพร้อมทั้งศึกษาวิธีการบรรเลงต่าง ๆ เช่น วิธีการจับ เป็นต้น

  • อาหาร

  การสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหาร “ครัวโปโรโตะ” (จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)

  • อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการปรุงและทดลองชิมอาหารไอนุที่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล กิจกรรมปรุงและทดลองชิมจะใช้ผ้ากันเปื้อนและผ้าโพกศีรษะบันดานะแบบออริจินัล ซึ่งจะมีการอธิบายเกี่ยวกับอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารด้วย

PAGE TOP