คลิปวิดีโอ

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประสบการณ์ภาพยนตร์บนหน้าจอทรงโดมครึ่งวงกลม “คามุยอายส์”

Free

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

 • Required Time 10 min
 • Capacity 26 people

คุณจะสามารถสัมผัสกับโลกที่มองเห็นผ่านมุมมองของสัตว์ที่ได้รับการยกให้เป็นคามุย (เทพเจ้า) ในวัฒนธรรมไอนุด้วยภาพวิดีโอมุมกว้างทั้งด้านบน ล่าง ซ้าย ขวาบนหน้าจอรูปโดมครึ่งวงกลม

Required Time 10 min
Capacity 26 people
Time
4/24-7/16
Weekdays
 1. 9:30am
 2. 9:50am
 3. 10:10am
 4. 10:50am
 5. 11:10am
 6. 11:30am
 7. 11:50am
 8. 12:10pm
 9. 12:50pm
 10. 1:10pm
 11. 1:30pm
 12. 1:50pm
 13. 2:10pm
 14. 2:50pm
 15. 3:10pm
 16. 3:50pm
 17. 4:10pm
 18. 4:50pm
 19. 5:10pm
4/24-7/16
Weekends and National Holidays
 1. 9:30am
 2. 9:50am
 3. 10:10am
 4. 10:30am
 5. 10:50am
 6. 11:10am
 7. 11:30am
 8. 11:50am
 9. 12:10pm
 10. 12:30pm
 11. 12:50pm
 12. 1:10pm
 13. 1:30pm
 14. 1:50pm
 15. 2:10pm
 16. 2:30pm
 17. 2:50pm
 18. 3:10pm
 19. 3:30pm
 20. 13:50pm
 21. 4:10pm
 22. 4:30pm
 23. 4:50pm
 24. 5:10pm
 25. 5:30pm
 26. 5:50pm
 27. 6:10pm
 28. 6:30pm
 29. 6:50pm
 30. 7:10pm
7/17-8/29
 1. 9:30am
 2. 9:50am
 3. 10:10am
 4. 10:30am
 5. 10:50am
 6. 11:10am
 7. 11:30am
 8. 11:50am
 9. 12:10pm
 10. 12:30pm
 11. 12:50pm
 12. 1:10pm
 13. 1:30pm
 14. 1:50pm
 15. 2:10pm
 16. 2:30pm
 17. 2:50pm
 18. 3:10pm
 19. 3:30pm
 20. 3:50pm
 21. 4:10pm
 22. 4:30pm
 23. 4:50pm
 24. 5:10pm
 25. 5:30pm
 26. 5:50pm
 27. 6:10pm
 28. 6:30pm
 29. 6:50pm
 30. 7:10pm
8/30-10/31
Weekdays
 1. 9:30am
 2. 9:50am
 3. 10:10am
 4. 10:50am
 5. 11:10am
 6. 11:30am
 7. 11:50am
 8. 12:10pm
 9. 12:50pm
 10. 1:10pm
 11. 1:30pm
 12. 1:50pm
 13. 2:10pm
 14. 2:50pm
 15. 3:10pm
 16. 3:50pm
 17. 4:10pm
 18. 4:50pm
 19. 5:10pm
8/30-10/31
Weekends and National Holidays
 1. 9:30
 2. 9:50
 3. 10:10
 4. 10:30
 5. 10:50
 6. 11:10
 7. 11:30
 8. 11:50
 9. 12:10
 10. 12:30
 11. 12:50
 12. 1:10
 13. 1:30
 14. 1:50
 15. 2:10
 16. 2:30
 17. 2:50
 18. 3:10
 19. 3:30
 20. 3:50
 21. 4:10
 22. 4:30
 23. 4:50
 24. 5:10
 25. 5:30
 26. 5:50
 27. 6:10
 28. 6:30
 29. 6:50
 30. 7:10
Fee Free (included in admission)
Age Limit
How to take part Tickets are available at the venue for each session
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring Venue: Workshop Annex
PAGE TOP