คลิปวิดีโอ

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประสบการณ์ภาพยนตร์บนหน้าจอทรงโดมครึ่งวงกลม “คามุยอายส์”

Free

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

 • Required Time 10 minutes
 • Capacity 27 people each time

The Ainu people have a close connection to animals and view them as spirit-deities (kamuy). See how kamuy view the world in a projection on a semicircular dome. With a 180-degree view vertically and horizontally, you’ll feel as if you’re running wild amid Hokkaido’s abundant nature yourself.

Required Time 10 minutes
Capacity 27 people each time
Time
10/3-10/31
Weekdays
 1. 9:30am
 2. 9:50am
 3. 10:30am
 4. 10:50am
 5. 11:10am
 6. 11:30am
 7. 11:50am
 8. 12:30pm
 9. 12:50pm
 10. 1:10pm
 11. 1:30pm
 12. 1:50pm
 13. 2:30pm
 14. 2:50pm
 15. 3:30pm
 16. 3:50pm
 17. 4:30pm
 18. 4:50pm
10/3-10/31
Weekends and National Holidays
 1. 9:30am
 2. 9:50am
 3. 10:10am
 4. 10:30am
 5. 10:50am
 6. 11:10am
 7. 11:30am
 8. 11:50am
 9. 12:10pm
 10. 12:30pm
 11. 12:50pm
 12. 1:10pm
 13. 1:30pm
 14. 1:50pm
 15. 2:10pm
 16. 2:30pm
 17. 2:50pm
 18. 3:10pm
 19. 3:30pm
 20. 3:50pm
 21. 4:10pm
 22. 4:30pm
 23. 4:50pm
 24. 5:10pm
 25. 5:30pm
 26. 5:50pm
 27. 6:10pm
 28. 6:30pm
 29. 6:50pm
 30. 7:10pm
Fee Free (included in admission)
Age Limit For ages 13 and over
How to take part Numbered tickets will be available at the venue for each session
Available languages มีเอกสารช่วยเสริมการบรรยาย (ภาษาอังกฤษ)
Notes / Items to bring -
PAGE TOP