คลิปวิดีโอ

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประสบการณ์ภาพยนตร์บนหน้าจอทรงโดมครึ่งวงกลม “คามุยอายส์”(11/1-3/31)

Free

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  • Required Time 10 นาที
  • Capacity 26 คน

คุณจะสามารถสัมผัสกับโลกที่มองเห็นผ่านมุมมองของสัตว์ที่ได้รับการยกให้เป็นคามุย (เทพเจ้า) ในวัฒนธรรมไอนุด้วยภาพวิดีโอมุมกว้างทั้งด้านบน ล่าง ซ้าย ขวาบนหน้าจอรูปโดมครึ่งวงกลม

Required Time 10 นาที
Capacity 26 คน
Time
Nov.1ーMar.31
Every Day
  1. 9:20am
  2. 9:40am
  3. 10:00am-3:00pm (Held on the hour and at 20 and 40 minutes past every hour)
  4. 4:00pm
  5. 4:20pm
Fee Free (included in admission)
How to take part มาสถานทีโ่ ดยตรง
Available languages มีเอกสารแจก (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาจีนตัวเต็ม, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring Venue: Workshop Annex
ขอสงวนสิทธิการปฏิเสธไม่ให้เข้ออกระหว่างฉาย
PAGE TOP