โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การชมนิทรรศการ(4/1-10/31)

Free

พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  • Required Time 60 นาที
  • Capacity จุได้พร้อมกัน ประมาณ 300 คน

ห้องนิทรรศการพื้นฐานจะจัดแสดงนำเสนอ 6 หัวข้อหลักในมุมมองของชนเผ่าไอนุในหัวข้อ "พวกเรา" คือ "ภาษาของเรา" "โลกของเรา" "การดำเนินชีวิตของเรา" "ประวัติศาสตร์ของเรา" "งานของเรา" และ "การแลกเปลี่ยนของเรา" ส่วนห้องนิทรรศการพิเศษจะจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ในหลากหลายหัวข้อ เช่น วัฒนธรรมไอนุ วัฒนธรรมพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นต้น

Required Time 60 นาที
Capacity จุได้พร้อมกัน ประมาณ 300 คน
Time
4/1-4/26
5/7-7/19
9/1-9/13
9/17-9/20
9/24-10/31
  1. 9:00~18:00
4/27-5/6
7/20-8/31
9/14-9/16
9/21-9/23
  1. 9:00~20:00
Fee Free(included in admission)
*A separate admission fee may be required for entry to special exhibitions.
How to take part มาสถานที่โดยตรง
Available languages
Notes / Items to bring ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม และห้ามถ่ายวิดีโอภายในห้องนิทรรศการโปรดใช้ดินสอ
PAGE TOP