โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การชมนิทรรศการ(4/1-10/31)

Free

พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  • Required Time 60 minutes
  • Capacity Approx. 250

ห้องนิทรรศการพื้นฐานจะจัดแสดงนำเสนอ 6 หัวข้อหลักในมุมมองของชนเผ่าไอนุในหัวข้อ "พวกเรา" คือ "ภาษาของเรา" "โลกของเรา" "การดำเนินชีวิตของเรา" "ประวัติศาสตร์ของเรา" "งานของเรา" และ "การแลกเปลี่ยนของเรา" ส่วนห้องนิทรรศการพิเศษจะจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ในหลากหลายหัวข้อ เช่น วัฒนธรรมไอนุ วัฒนธรรมพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นต้น

Required Time 60 minutes
Capacity Approx. 250
Time
4/1-4/28
Every Day
  1. 9:00am-6:00pm
4/29-7/15
Weekdays
  1. 9:00am-6:00pm
4/29-7/15
Weekends and National Holidays
  1. 9:00am-8:00pm
7/16-8/28
Every Day
  1. 9:00am-8:00pm
8/29-10/31
Weekdays
  1. 9:00am-6:00pm
8/29-10/31
Weekends and National Holidays
  1. 9:00am-8:00pm
Fee Free(included in admission)
*A separate admission fee may be required for entry to special exhibitions.
How to take part Timed-entry passes must be reserved online.
Available languages
Notes / Items to bring Eating, drinking and video recording are prohibited.
Photography is not allowed in some areas.
Please refrain from bringing fountain pens, ballpoint pens, umbrellas and large items of baggage.
PAGE TOP