การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การอธิบายและการสาธิตเรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น(พฤษภาคม-กันยายน)

Free

โคะตัน

  • Required Time 10 minutes
  • Capacity 25 people

การแสดงพร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและใช้งานเรือ (เรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น)

Required Time 10 minutes
Capacity 25 people
Time
Held around May to September.
  1. 10:00am
  2. 1:00pm
Fee Free (included in admission)
How to take part Go directly to venue
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring Venue: Beach Area
Canceled for safety reasons in case of severe wind, etc.
PAGE TOP