การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การอธิบายและการสาธิตเรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น(พฤษภาคม-กันยายน)

Free

โคะตัน

  • Required Time 10 นาที
  • Capacity ประมาณ 60 คน

อธิบายพร้อมแสดงการใช้งานและวิธีควบคุมชิป (เรือบดที่ทำจากไม้ทั้งต้น)

Required Time 10 นาที
Capacity ประมาณ 60 คน
Time
จัดตั้งแต่พฤษภาคมถึงประมาณกันยายน
  1. 10:15
  2. 13:30
Fee Free (included in admission)
How to take part มาสถานที่โดยตรง
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring กรณีที่ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้ เช่น มีลมแรง ฯลฯจะยกเลิก
PAGE TOP