ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม(4/1-10/31)

Free

อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

 • Required Time 20-30 minutes
 • Capacity 272 people

“ชิโนะ เพลง/การร่ายรำ/เรื่องเล่าของไอนุ”
เป็นการแนะนำที่ครอบคลุมทั้งการร้องเพลง การร่ายรำ และการบรรเลงเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิม ฯลฯ จากการแสดงที่ผสมผสานเทคโนโลยีการฉายภาพล่าสุดกับภาพวิดีโออันงดงามของฮอกไกโด

“อิโนมิ การอธิษฐานขอพร/เพลง/การร่ายรำของไอนุ”
เป็นการแนะนำที่ครอบคลุมทั้งเพลงและการร่ายรำดั้งเดิม ผ่านการแสดงเรื่องราวที่มีพิธีกรรมพื้นเมือง ""อิโยมันเต"" เป็นท้องเรื่องหลัก ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงประเพณีตั้งแต่ในอดีตไปสู่อนาคต

Required Time 20-30 minutes
Capacity 272 people
Time
4/1-7/15
Weekdays
 1. 10:30am
 2. 11:30am
 3. 1:30pm
 4. 3:30pm
4/1-7/15
Weekends and National Holidays
 1. 10:30am
 2. 11:30am
 3. 1:30pm
 4. 3:30pm
 5. 4:30pm
7/16-8/28
Every Day
 1. 10:30am
 2. 11:30am
 3. 1:30pm
 4. 3:30pm
 5. 4:30pm
8/29-10/31
Weekdays
 1. 10:30am
 2. 11:30am
 3. 1:30pm
 4. 3:30pm
8/29-10/31
Weekends and National Holidays
 1. 10:30am
 2. 11:30am
 3. 1:30pm
 4. 3:30pm
 5. 4:30pm
Fee Free (included in admission)
How to take part Seat tickets are available from the information desk at the Entrance Center and in front of the Cultural Exchange Hall
* If there is less than 1 hour before the start time, tickets should be collected in front of the Cultural Exchange Hall.
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring Please take your seats at least 5 minutes before the start time.Lights are dimmed during performances, entering and exiting the venue is not permitted during these times.
Eating and drinking are not permitted inside the hall. Photography is not permitted during performances.
Each performance is either Sinot or Inomit. Ask at the Cultural Exchange Hall for details.
PAGE TOP