ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม “ชิโนะ” / “อิเมรุ”(4/1-10/31)

Free

อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

 • Required Time 20 นาที
 • Capacity สูงสุดถึง 303 คน

เพลิดเพลินกับการแสดงที่หลากหลายทั้งเพลงและ
การเต้น การเล่าเรื่อง และการใช้เครื่องดนตรี ซึ่งใช้ ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและในพิธีการ
*แต่ละการแสดงจะมี “ชิโนะ” หรือ “อิเมรุ” ขึ้นแสดง ด้วย

Required Time 20 นาที
Capacity สูงสุดถึง 303 คน
Time
4/1-10/31
วันธรรมดา
 1. 10:30
 2. 11:30
 3. 13:30
 4. 15:30
 5. 16:30*1
4/1-10/31
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์
 1. 10:30
 2. 11:30
 3. 13:30
 4. 15:30
 5. 16:30
 1. *1 ยกเว้น 1-26 เมษายน
 2. 7 พฤษภาคม - 19 กรกฎาคม และ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม โดยระหว่าง 27-30 สิงหาคม จะแสดง “คามุย ยุคาร์” แทนการแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม
Fee Free (included in admission)
How to take part แจกบัตรคิวแบบระบุที่นั่ง หน้าอาคารแลกเปลี่ยน การสัมผัสประสบการณ์ และศูนย์ประชาสัมพันธ์ อาคารเอ็นทรานซ์
(การแสดงที่ใกล้จะถึง แล้วจะแจกเฉพาะที่หน้า อาคารแลกเปลี่ยนการ สัมผัสประสบการณ์)
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบายและอุปกรณ์นำเที่ยวด้วยเสียง (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring - โปรดเข้าสถานที่ก่อนเริ่ม อย่างน้อย 5 นาที เมื่อเริ่ม แล้วภายในจะมืด ขอสงวน สิทธิการปฏิเสธไม่ให้เข้า กลางคันหลังจากที่เริ่มแล้ว
- ห้ามรับประทานอาหารหรือ เครื่องดื่มที่ที่นั่งภายใน อาคาร และห้ามถ่ายรูปและ วิดีโอระหว่างการแสดง/การฉาย
PAGE TOP