อาหาร

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”(4/1-10/31)

Free

โคะตัน

  • Required Time 30 minutes
  • Capacity 3 groups (1-4 people per group)

คุณจะสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตและการรับประทานอาหารผ่านการสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหารภายในระยะเวลาอันสั้น

Required Time 30 minutes
Capacity 3 groups (1-4 people per group)
Time
4/1-10/31
Weekdays
  1. 3:00pm
Fee Free (included in admission)
How to take part Make a reservation at the venue
* Please come to the venue at least 15 minutes before the start time.
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring Ages 10 and over (Elementary school students (ages 6 to 12) must be accompanied by a guardian.)
PAGE TOP