อาหาร

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประสบการณ์การทำอาหาร (อาหารว่าง) “ครัวปงโตะ”(4/1-10/31)

Free

โคะตัน

  • Required Time 30 นาที
  • Capacity 8 คน

คุณจะสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตและการรับประทานอาหารผ่านการสัมผัสประสบการณ์การปรุงอาหารภายในระยะเวลาอันสั้น

Required Time 30 นาที
Capacity 8 คน
Time
4/1-10/31 วันธรรมดา
  1. 15:00
Fee Free (included in admission)
How to take part รับลงทะเบียนที่สถานที่
(รับลงทะเบียนจนถึง ก่อนเริ่ม 15 นาที)
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring นักเรียนประถม ขึ้นไป
(นักเรียนประถม ต้องมีผู้ปกครองอยู่ ด้วย)
PAGE TOP