คลิปวิดีโอ

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

โปรแกรมภาพยนตร์ภายในอาคาร “คามุย ยุคาร์”(4/1-10/31)

Free

อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์

 • Required Time 1 เรื่อง 15 นาที
 • Capacity สูงสุดถึง 303 คน

มีการจัดฉายนิทานเรื่องสั้น 2 เรื่องจากตำนานต่าง ๆ ที่ไอนุเล่าขานต่อกันมา คุณจะได้สนุกสนานกับการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจไม่เพียงแค่บนจอสกรีนเท่านั้น แต่เรายังฉายภาพเคลื่อนไหวไปที่พื้นด้านล่างอีกด้วย <นิทานเรื่อง> (1) “เด็กชายผู้ปลิดชีพคามุย” (2) “เทพเจ้าในวันที่ถูกสุนัขจิ้งจอกจับได้”

Required Time 1 เรื่อง 15 นาที
Capacity สูงสุดถึง 303 คน
Time
4/1-4/26
5/7-7/19
9/1-9/13
9/17-9/20
9/24-10/31
 1. 12:30
 2. 14:30*2
 3. 17:20*3
4/27-5/6
7/20-8/31
9/14-9/16
9/21-9/23
 1. 12:30
 2. 14:30*2
 3. 17:20
 4. 18:10
 5. 19:00
 1. *2 อาจไม่จัด ขึ้นอยู่กับสถานะการจองของลูกค้าหมู่คณะ *3 วันที่ปิด 18.00 น. จะแสดงเฉพาะ (2)
Fee Free (included in admission)
How to take part แจกบัตรคิวแบบระบุที่นั่ง หน้าอาคารแลกเปลี่ยน การสัมผัสประสบการณ์ และศูนย์ประชาสัมพันธ์ อาคารเอ็นทรานซ์
(การแสดงที่ใกล้จะถึง แล้วจะแจกเฉพาะที่หน้า อาคารแลกเปลี่ยนการ สัมผัสประสบการณ์)
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring - โปรดเข้าสถานที่ก่อนเริ่ม อย่างน้อย 5 นาที เมื่อเริ่ม แล้วภายในจะมืด ขอสงวน สิทธิการปฏิเสธไม่ให้เข้า กลางคันหลังจากที่เริ่มแล้ว
- ห้ามรับประทานอาหารหรือ เครื่องดื่มที่ที่นั่งภายใน อาคาร และห้ามถ่ายรูปและ วิดีโอระหว่างการแสดง/การฉาย
PAGE TOP