โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก”(4/1-10/31)

Free

พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

 • Required Time Approx. 20 minutes
 • Capacity 96 people

วัตถุข้อมูลของชนเผ่าไอนุกว่า 1 หมื่นชิ้นได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของยุโรปและสหรัฐอเมริกา ภาพยนตร์จะได้แนะนำบรรยากาศการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่างชนเผ่าไอนุกับนักวิจัยแต่ละประเทศ

Required Time Approx. 20 minutes
Capacity 96 people
Time
4/1-4/28
Every Day
 1. 10:15am
 2. 12:15pm
 3. 2:15pm
 4. 4:15pm
4/29-7/15
Weekdays
 1. 10:15am
 2. 12:15pm
 3. 2:15pm
 4. 4:15pm
4/29-7/15
Weekends and National Holidays
 1. 10:15am
 2. 12:15pm
 3. 2:15pm
 4. 4:15pm
 5. 6:15pm
7/16-8/28
Every Day
 1. 10:15am
 2. 12:15pm
 3. 2:15pm
 4. 4:15pm
 5. 6:15pm
8/29-10/31
Weekdays
 1. 10:15am
 2. 12:15pm
 3. 2:15pm
 4. 4:15pm
8/29-10/31
Weekends and National Holidays
 1. 10:15am
 2. 12:15pm
 3. 2:15pm
 4. 4:15pm
 5. 6:15pm
Fee Free (included in admission)
How to take part Meet at the venue from 15 mins before the start time
Available languages
Notes / Items to bring Eating and drinking are prohibited in the theater.
Photography and video recording are prohibited during performances.
PAGE TOP