โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก”(4/1-10/31)

Free

พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

 • Required Time ประมาณ 20 นาที
 • Capacity 96 คน

วัตถุข้อมูลของชนเผ่าไอนุกว่า 1 หมื่นชิ้นได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของยุโรปและสหรัฐอเมริกา ภาพยนตร์จะได้แนะนำบรรยากาศการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่างชนเผ่าไอนุกับนักวิจัยแต่ละประเทศ

Required Time ประมาณ 20 นาที
Capacity 96 คน
Time
4/1-4/26
5/7-7/19
9/1-9/13
9/17-9/20
9/24-10/31
 1. 10:00
 2. 11:20
 3. 12:40
 4. 14:00
 5. 15:20
 6. 16:40
4/27-5/6
7/20-8/31
9/14-9/16
9/21-9/23
 1. 10:00
 2. 11:20
 3. 12:40
 4. 14:00
 5. 15:20
 6. 16:40
 7. 18:00
 8. 19:20
Fee Free (included in admission)
How to take part รับลงทะเบียนที่ สถานที่ตั้งแต่ 15 นาทีก่อนเริ่ม
Available languages มีอุปกรณ์นำเที่ยวด้วยเสียง (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในเธียเตอร์ และห้ามรูปและวิดีโอระหว่างฉาย
สำหรับเรื่องอื่นโปรดดูแผ่นพับของพิพิธภัณฑ์
PAGE TOP