ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ชมการแสดงเครื่องดนตรี(4/1-10/31)

Free

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

 • Required Time 15 minutes
 • Capacity 30 people

คุณจะได้ชมการแสดงพร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับมุคคุริ (หีบเพลงเป่า) และทงโคริ (เครื่องสาย)

Required Time 15 minutes
Capacity 30 people
Time
4/1-7/15
Weekends and National Holidays
 1. 10:00am
 2. 11:00am
 3. 4:00pm
7/16-8/28
Every Day
 1. 10:00am
 2. 11:00am
 3. 4:00pm
8/29-10/31
Weekends and National Holidays
 1. 10:00am
 2. 11:00am
 3. 4:00pm
Fee Free (included in admission)
How to take part Meet at the venue from 15 mins before the start time
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring
PAGE TOP