ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ชมการแสดงเครื่องดนตรี(4/1-10/31)

Free

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  • Required Time 15 นาที
  • Capacity 60 คน

คุณจะได้ชมการแสดงมุคคุริ (หีบเพลงเป่า) และทงโคริ (เครื่องสาย) สามารถสนุกกับสีสันของดนตรีเหล่านั้นได้

Required Time 15 นาที
Capacity 60 คน
Time
4/1~10/31
  1. 12:00

*อาจไม่จัดเนื่องจากสถานะการจองของหมู่คณะ
Fee Free (included in admission)
How to take part มาสถานที่โดยตรง
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring
PAGE TOP