งานฝีมือ

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ชื่นชมงานฝีมือ(4/1-10/31)

Free

เวิร์คช็อป

  • Required Time −
  • Capacity 36 คน

การสาธิตพร้อมการจัดแสดงเกี่ยวกับกรรมวิธีต่าง ๆของงานฝีมือไอนุโดยสามารถรับชมบรรยากาศการผลิต และเพลิดเพลินไปกับการพูดคุยกับผู้สาธิต

Required Time
Capacity 36 คน
Time
4/1~10/31 
  1. 9:00~18:00
Fee Free (included in admission)
How to take part มาสถานที่โดยตรง
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring
PAGE TOP