ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)

Free

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  • Required Time 40 minutes
  • Capacity 10 people

คุณสามารถศึกษาวิธีการบรรเลงทงโคริ (เครื่องสาย)ได้

Required Time 40 minutes
Capacity 10 people
Time
4/1-7/15
Weekends and National Holidays
  1. 12:00pm
  2. 3:00pm
7/16-8/28
Every Day
  1. 12:00pm
  2. 3:00pm
8/29-10/31
Weekends and National Holidays
  1. 12:00pm
  2. 3:00pm
Fee Free (included in admission)
How to take part Make a reservation at the venue
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring Ages 10 and over (Elementary school students (ages 6 to 12) must be accompanied by a guardian.)
PAGE TOP