ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “ทงโคริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)

Free

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  • Required Time 40 นาที
  • Capacity 10 คน

สามารถศึกษาวิธีการบรรเลงทงโคริ (เครื่องสาย) ได้ เป้าหมายคือเล่นให้ได้หนึ่งเพลง

Required Time 40 นาที
Capacity 10 คน
Time
4/1~10/31
  1. 16:00
    *อาจไม่จัดเนื่องจากสถานะการจองของหมู่คณะ
Fee Free (included in admission)
How to take part รับลงทะเบียนที่สถานที่
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring นักเรียนประถม4 ขึ้นไป
(สำหรับเด็กป.4-ป.6จำเป็นต้องมีผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย1ท่าน)


PAGE TOP